Volg de LCR op LinkedIn, Facebook en Twitter

Bellen? Van ma  t/m do tussen 9 en 15 uur: 070 3499790

Voor (pers)contact: zie onder contact 👈🏾

LCR_logo2021

Bestaanszekerheid

Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: omkijken naar elkaar
Artikel
Kijk het mini-symposium 'Ik ben nabestaande, wat nu?' van 14 december terug
Artikel
Signaal en uitzending 'Werkt beschut werk voor jou?'
Artikel
Rondetafelgesprek over menselijke maat: de grondhouding is belangrijk
Artikel
Signaal én uitzending 'Bijzonder bijstand (on)mogelijk?'
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: eerste werkdag
Artikel
Podcast 'Fatma Koşer Kaya, de nieuwe voorzitter'
Artikel
LCR-congres 2022 in beeld en film: begin van de viering van het twintigjarig bestaan
Artikel
Werkcoalitie Participatiewet: houd mensen met een beperking niet gevangen
Artikel
In RTL nieuws: LCR ziet te weinig plekken beschut werk
Artikel
Wel of geen belasting betalen in jouw gemeente?
Artikel
Coalitie van burgerrechten: Eerste Kamer wijs 'Super SyRI' af!
Artikel
Blog Amma Asante: arme kinderen
Artikel
Oproep aan kabinet: behoud koppeling van AOW met minimumloon
Artikel
Ondersteun het manifest voor echte bijstand
Artikel
Noodklok Armoedecoalitie: energieprijzen storten mensen in problemen
Artikel
Blog Amma Asante: Geachte mevrouw Schouten en mevrouw Van Gennip,
Artikel
Manifest voor echte bijstand is dringende oproep aan nieuwe kabinet
Artikel
Visueel beperkt en ervaring met aanvragen werkvoorzieningen?
Artikel
Coalitieakkoord: 'Veel van verlanglijst onder de boom, maar wat zit erin?'
Artikel
Uitzending 'Pakhuis': Participatiewet moet volledig op de schop
Artikel
Blog Amma Asante: advies van burgers aan nieuw kabinet
Artikel
Terugblik, interviews en video's van het LCR-congres in Sociaal Bestek
Artikel
LCR-congres biedt veel ruimte voor persoonlijk verhaal
Artikel
Nieuwsuur: 'Kwetsbare burgers structureel achtergesteld'
Artikel
Spraakmakers: Amma Asante over vertrouwen van burgers in de overheid
Artikel
Blog Amma Asante: Meer luisteren, oplossingen zoeken
Artikel
WIA-voorschotten hoeven niet terug, verbetering poortwachter
Artikel
Sociaal Bestek publiceert drie winnaars essaywedstrijd
Artikel
Rondetafelgesprek 35-minners: LCR pleit voor bestaanszekerheid
Artikel
Veel aandacht voor de Wijdemeren-zaak
Artikel
Blog Amma Asante: Vertrouwen
Artikel
Blog Amma Asante: hopen op een kabinet van...
Artikel
Terugkijken: uitzending 'NLKIEST' van 10 maart 2021
Artikel
Terugkijken: uitzending 'Als de overheid faalt' van 4 maart 2021
Artikel
Terugkijken: uitzending 'Verrekening van inkomsten' van 25 februari 2021
Artikel
Als verrekenen een beperking is: veel aandacht voor rapport
Artikel
Blog Amma Asante: 2021 bouwen aan een rechtvaardige overheid
Artikel
Kamer, zorg voor tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Trouw: De zelfsinspectie-App zorgt voor empathischere handhaving, of meer 'ontmenselijking'
Artikel
NOS-website: bijstandsboete is een 'kleine verbetering'
Artikel
Door geldtekort laten gemeenten mensen met zorgvraag niet toe
Artikel
Meer oog voor kwetsbare, arme ouderen
Artikel
Blog Amma Asante: zomer van ongelijkheid
Artikel
Cliëntentoets loonkostensubsidie: veel onduidelijk voor werknemers
Artikel
STAR bevestigt: nabestaandenpensioen biedt geen goed vangnet
Artikel
Blog Amma Asante: van applaus betaal je geen huur
Artikel
Blog Amma Asante: als we nu eens...
Artikel
Verder bezuinigen op nabestaandenuitkering kan niet
Artikel
Blog Amma Asante: meer welvaart én meer armoede