Volg de LCR op LinkedIn, Facebook en Twitter

Bellen? Van ma t/m do tussen 9 en 15 uur: 070 3499790

Voor (pers)contact: zie onder contact 👈🏾

LCR_logo2021

Bij inburgering niet betuttelen en kijken naar doenvermogen

Wie een inburgeringsplicht heeft én een bijstandsuitkering ontvangt, moet verplicht meewerken aan ontzorging. Dat is, zegt de Landelijke Cliëntenraad (LCR), ongewenst en betuttelend. Het ‘doenvermogen’ wordt daarmee onderuit gehaald. Een opsteker is de wijziging in hoé asielstatushouders hun cursus moeten regelen en betalen: zij hoeven dat niet langer zelf te doen. Schaduwkant? Gezinsmigranten én andere migranten moeten dat wel zelf regelen. Het zijn enkele punten van de LCR over de wijziging van het Inburgeringsstelsel.

190808-inburgering-shutterstock_1163900701
Onderwijs

De LCR vestigt de aandacht op de punten onderwijsroute, inburgeringstermijn, onderscheid statushouders en overige migranten, ontzorgen en kinderopvang. De onderwijsroute staat alleen open voor statushouders tot 28 jaar. Dat vindt de LCR te beperkt omdat er een financiële drempel wordt opgeworpen voor het volgen van onderwijs.  Mensen die ouder zijn dan 28 moeten deze route zelf betalen.

Analfabetisme

De termijn om in te burgeren blijft drie jaar met een verlengingsmogelijkheid tot twee jaar. Dat is te beperkt als er sprake is van analfabetisme. De termijn zou meer op maat vastgesteld moeten worden. Het onderscheid tussen statushouders en (gezins-)migranten vindt de LCR niet wenselijk: de ene groep krijgt begeleiding, de andere moet het zelf maar uitzoeken en moet zijn inburgering ook zelf betalen. Het risico dat hierdoor schulden ontstaan, is levensgroot aanwezig.

Ontzorgen gaat te ver

Het ontzorgen vindt de LCR veel te ver gaan als dat betekent dat direct van de bijstandsuitkering de vaste lasten en premie van de zorgverzekering worden ingehouden. Er is geen sprake van begeleiding voor financiële zelfredzaamheid waardoor iemand weinig inzicht krijgt in de eigen financiën. Hulp bieden zou dan ook een betere oplossing zijn, dan de verantwoordelijkheid uit handen nemen.

Kinderopvang

Tenslotte wijst de LCR erop dat het een goede ontwikkeling zou zijn als de Wet kinderopvang dusdanig wordt aangepast dat inburgeringsplichtigen er gratis gebruik van kunnen maken. Alleen dan kunnen zij voldoen aan de eisen van de inburgering.

Ook interessant

data-protectie-klein-privacy-shutterstock_1726916926
16/02/2022

Coalitie van burgerrechten: Eerste Kamer wijs 'Super SyRI' af!

De burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won, roept de Eerste Kamer op de nog ingrijpendere datakoppelwet WGS af te wijzen. Volgens de partijen ligt het voorstel op ramkoers met de rechtsstaat en weigert het kabinet lessen te trekken uit het Toeslagenschandaal.

Lees het bericht
_62A5005
02/11/2021

LCR-congres biedt veel ruimte voor persoonlijk verhaal

De allereerste RoeteRing naar Eva González Pérez, een leerzame sessie over armoede en bijstand van Arjan Vliegenthart, interactie met de zaal en natuurlijk het 'HO' van ombudsman Reinier van Zutphen. Een succesvol LCR-congres met vele hoogtepunten.

Lees het bericht
word-vrijwilliger-vergoeding-belastingdienst_1414749611
16/04/2022

Vrijwilliger en problemen met vergoedingen?

De belastingaangifte moet worden gedaan. Dat betekent weer hoofdpijn voor veel vrijwilligers die een vergoeding voor hun inzet of reiskosten (terug)krijgen van 'hun' organisatie. Want, zijn het nu inkomsten? Moet je dat doorgeven aan de gemeente of UWV? De LCR wil weten of je in de problemen komt.

Lees het bericht

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.