Participatiewet

Artikel
Spijkers met Koppen praat over nieuw leven na detentie na signaal LCR
Artikel
Terugkijken 7 december 2023 Pakhuis de Zwijger: Jong & arbeidsongeschikt
Artikel
Hulpmiddelen voor werk mensen met visuele beperking naar UWV
Artikel
Terugkijken 16 november 2023 Pakhuis de Zwijger: verkiezingen en zeker van een inkomen
Artikel
Tweede rapport sociaal minimum: voor burgers is stelsel veel te ingewikkeld
Artikel
Terugkijken 11 september 2023 Pakhuis de Zwijger: #moevanarmoe
Artikel
LCR: Tweede Kamer pak aanpak armoede en Participatiewet direct op
Artikel
Deel jouw verhaal: maak samen met ons een vuist tegen armoede
Artikel
LCR over Sociaal minimum: 'Dit is geen verhaal van individuen, maar van ons als samenleving'
Artikel
Fatma Koşer Kaya in MUG: we leven in een wereld van formulieren
Artikel
Arbeidsinspectie: veel mensen in bijstand nooit aan het werk
Artikel
KASSA: Fatma Koşer Kaya over mensen die klem zitten in de P-wet
Artikel
Minister Schouten luistert naar mensen met ervaringen in de bijstand
Artikel
Eerste podcast van #hetgaatovermij te beluisteren
Artikel
Werkcoalitie Participatiewet: houd mensen met een beperking niet gevangen
Artikel
Blog Amma Asante: Welkom Kim!
Artikel
Aanpassing Participatiewet bij Spraakmakers Radio 1
Artikel
Welke inkomensregelingen zijn er voor mensen met een arbeidsbeperking?
Artikel
BNNVARA Kassa over problemen met vergoedingen voor vrijwilligers
Artikel
2021 Samen werken aan bestaanszekerheid
Artikel
24 mei 2022 Pakhuis de Zwijger terugkijken: Jouw goed recht
Artikel
Blog Amma Asante: Ga dus stemmen
Artikel
Uitzending 10 maart 2022 Gemeente aan zet: veel meer voor én met inwoners
Artikel
Signaleringsteam gaat Participatiewet onder de loep nemen
Artikel
Hulpmiddelen mensen met visuele beperking via één plek regelen
Artikel
Blog Amma Asante: arme kinderen
Artikel
10 maart 2022 Pakhuis de Zwijger: De gemeente aan zet
Artikel
Terugkijken 2 maart 2022 Pakhuis de Zwijger: Een echt vangnet
Artikel
Ondersteun het manifest voor echte bijstand
Artikel
Blog Amma Asante: Geachte mevrouw Schouten en mevrouw Van Gennip,
Artikel
Manifest voor echte bijstand is dringende oproep aan nieuwe kabinet
Artikel
Visueel beperkt en ervaring met aanvragen werkvoorzieningen?
Artikel
Coalitieakkoord: 'Veel van verlanglijst onder de boom, maar wat zit erin?'
Artikel
Uitzending 'Pakhuis': Participatiewet moet volledig op de schop
Artikel
Blog Amma Asante: advies van burgers aan nieuw kabinet
Artikel
Onderhoud aan stelsel sociale zekerheid hoognodig: meer oog voor mensen
Artikel
Er is werk genoeg...
Artikel
Tilburg maakt samenwonen op proef mogelijk
Artikel
Boodschappenzaak: voor burgers niet te volgen wat wel mag
Artikel
Volkskrant-artikel over privacy bij opsporen uitkeringsfraude
Artikel
Blog Amma Asante: 2021 bouwen aan een rechtvaardige overheid
Artikel
LCR dringt aan op tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Kamer, zorg voor tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Cliëntenparticipatie wordt steeds verder uitgehold
Artikel
Blog Amma Asante: als we nu eens...
Artikel
Blog Amma Asante: vooruit
Artikel
Begeleiding van werkzoekenden krijgt te weinig aandacht
Artikel
Roep om wijziging Participatiewet zodat werken echt loont
Artikel
Blog Amma Asante: Dag allemaal!