Hulpmiddelen voor werk mensen met visuele beperking naar UWV

Mensen met een visuele beperking die aan het werk gaan, kregen lange tijd hun voorzieningen via óf de gemeente óf UWV. Omdat het gaat om specifieke kennis is het belangrijk dat één organisatie het regelen van hulpmiddelen voor op de werkplek voor haar rekening neemt. Dat is nu geregeld. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met UWV als verstrekker van voorzieningen als het om werk gaat.

hulpmiddelen-visuele-beperking-werk_541087759

Wie vanuit de Participatiewet aan de slag gaat en een visuele beperking heeft, moest tot voor kort bij de gemeente aankloppen voor voorzieningen. Had iemand een WIA of Wajong-uitkering? Dan was UWV de aangewezen organisatie. Voor mensen met een visuele beperking is dat lastig omdat er specifieke kennis nodig is. Minister Schouten van SZW heeft ervoor gepleit om voor werk de uitvoering bij UWV neer te leggen. Op 21 november 2023 is de Eerste Kamer met een wetswijziging akkoord gegaan

Geen knip

De LCR en de Oogvereniging voerden eerder een burgertoets uit naar de voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Daarin is zelfs geadviseerd om álle voorzieningen (dus ook die voor school, voor thuis en voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) bij één organisatie onder te brengen.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.