Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 9-13 uur

Volg de LCR op LinkedIn, Twitter of Facebook

Het bureau van de LCR is tussen 20 december 2021 en 3 januari 2022 gesloten.

LCR_logo2021

De Landelijke Cliëntenraad

De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen

De LCR vertegenwoordigt mensen die een uitkering, pensioen of (financiële) ondersteuning krijgen van de overheid. Landelijke organisaties van mensen met een uitkering of pensioen hebben zich verzameld in de LCR. We treden naar buiten met adviezen voor de politiek en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wetten en regels. We kaarten misstanden aan en streven bestaanszekerheid voor iedereen na.

crowd-shutterstock_1734128516

De stem van mensen met een uitkering moet gehoord worden

naar bestaanszekerheid voor iedereen

Ziekte, een aandoening, verlies van werk of onvoldoende inkomsten: er zijn veel verschillende uitkeringen. En er zijn veel regels. Soms is het lastig om aan die regels te voldoen. Soms is een uitkering gewoon te weinig om van te leven. En het gebeurt ook dat er fouten worden gemaakt. 

De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen. Dat betekent een fatsoenlijk inkomen, ook als iemand (tijdelijk) geen werk heeft of niet genoeg kan verdienen. 

De LCR is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid en diverse uitvoeringsorganisaties als UWV en SVB. We werken samen met veel verschillende organisaties om ons doel te bereiken.

Missie en visie

Het versterken van de positie van individuele cliënten. In het beleid van overheid en uitvoeringsorganisaties moeten mensen die voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van die overheid werkelijk centraal komen te staan zodat zijn hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Jaarverslag

Gesprekken voeren. Aanwezigheid in de media. Adviezen formulieren. Cliëntentoetsen maken. Gevraagd en ongevraagd. Allerlei bijeenkomsten, uitzendingen, presentaties en veel contacten met mensen die van een uitkering te (moeten) leven. Wat we doen, is terug te vinden in het jaarverslag.

Wettelijk vastgelegd

De Landelijke Cliëntenraad is in 2002 opgericht en vertegenwoordigt iedereen die voor zijn bestaanszekerheid afhankelijk is van de overheid. Dit is geregeld in de Wet suwi, art. 7 en 8. Dit is gebeurd op initiatief van Ab Harrewijn en daarom wordt jaarlijks de Ab Harrewijn-rede gehouden. 

Medewerkers Landelijke Cliëntenraad

De gezichten achter de LCR

Amma-Asante

Amma Asante

Voorzitter

op afspraak maandag en donderdag

Peter-Van-Leeuwen

Peter van Leeuwen

Ambtelijk secretaris

alle werkdagen

Kosta-Skliris

Kosta Skliris

Beleidsontwikkeling

alle werkdagen behalve op woensdag

barbara-bosman

Barbara Bosman

Bureaumanagement

alle werkdagen behalve op vrijdag

Cynthia-Ameling

Cynthia Ameling

Secretariaat

maandag, dinsdag, donderdag

Rietje-Krijnen

Rietje Krijnen

Persvragen, communicatie en eindredactie

alle werkdagen

bart-van-den-krommenacker

Bart van den Krommenacker

Inhoudelijke communicatie

alle werkdagen

Wie vormt de LCR?

samen sterk voor bestaanszekerheid

verschillende landelijke cliëntenorganisaties
VCP / CNV, FNV, Ieder(in), KBO-PCOB, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, SMN / IOT 

vertegenwoordigers van gemeentelijke cliëntenparticipatie
(Samenwerkende Cliëntenraden G4) Cliëntenraad Werk & Inkomen RotterdamCliëntenraad Sociaal Domein Den HaagParticipatieraad Amsterdam, Onafhankelijk cliëntenplatform Utrecht, Vereniging MobilityWerkplaats COMO

vertegenwoordigers van centrale cliëntenraden
Klantenadviesraad SVB, Centrale Cliëntenraad UWV

Samenwerking op vele vlakken

De LCR werkt vaak samen met verschillende organisaties of neemt deel aan projecten om doelen te bereiken. 

Projecten: Klankbordgroep Banenafspraak (KBG), Schouders Eronder (verbeteren schuldhulpverlening)

Staat jouw organisatie er niet bij?

Laat het ons weten: website@lcr-suwi.nl

Logo-collage website-kleiner
screenshot-2021-06-03-at-15-06-23@3x

#Hetgaatovermij powered by LCR

Laat je stem horen!

Regels raken jou. Veranderingen in de wet pakken lang niet altijd goed uit. Of je wilt je stem laten horen als een wet verandert of er een nieuwe wet aankomt. De LCR hoort graag van jou!

Ga naar www.hetgaatovermij.org

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.