De Landelijke Cliëntenraad

De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen

De LCR vertegenwoordigt mensen die een uitkering, pensioen of (financiële) ondersteuning krijgen van de overheid. Landelijke organisaties van mensen met een uitkering of pensioen hebben zich verzameld in de LCR. Zie voor de medewerkers op de pagina Contact.

crowd-shutterstock_1734128516

De stem van mensen met een uitkering moet gehoord worden

Ziekte, een aandoening, verlies van werk of onvoldoende inkomsten: er zijn veel verschillende uitkeringen.  De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen. De LCR reikt regelmatig prijzen uit om initiatieven of inzet van organisaties of personen te waarden, zoals de Cliënt in Beeldprijs of de RoeteRing.

Momenteel heeft de LCR twee vacatures. Een voor een projectmanager en een voor een communicatieadviseur. Reageren uiterlijk voor 15 september 2023.

Missie en visie

Het versterken van de positie van individuele cliënten. In het beleid van overheid en uitvoeringsorganisaties moeten mensen die voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van die overheid werkelijk centraal komen te staan zodat zijn hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Jaarverslag

Gesprekken voeren. Aanwezigheid in de media. Adviezen formulieren. Cliëntentoetsen maken. Gevraagd en ongevraagd. Allerlei bijeenkomsten, uitzendingen, presentaties en veel contacten met mensen die van een uitkering te (moeten) leven. Wat we doen, is terug te vinden in het jaarverslag.

Wettelijk vastgelegd

De Landelijke Cliëntenraad is in 2002 opgericht en vertegenwoordigt iedereen die voor zijn bestaanszekerheid afhankelijk is van de overheid. Dit is geregeld in de Wet suwi, art. 7 en 8. Dit is gebeurd op initiatief van Ab Harrewijn en daarom wordt jaarlijks de Ab Harrewijn-rede gehouden. 

Wie vormt de LCR?

samen sterk voor bestaanszekerheid


De LCR bestaat uit verschillende landelijke cliëntenorganisaties
VCP / CNV, FNV, Ieder(in), KBO-PCOB, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, SMN / IOT 

vertegenwoordigers van gemeentelijke cliëntenparticipatie
(Samenwerkende Cliëntenraden G4) Cliëntenraad Werk & Inkomen RotterdamCliëntenraad Sociaal Domein Den HaagParticipatieraad Amsterdam, Onafhankelijk cliëntenplatform Utrecht, Vereniging MobilityWerkplaats COMO

vertegenwoordigers van centrale cliëntenraden
Klantenadviesraad SVB, Centrale Cliëntenraad UWV

Logo-collage website V2
screenshot-2021-06-03-at-15-06-23@3x

#Hetgaatovermij powered by LCR

Laat je stem horen!

Regels raken jou. Veranderingen in de wet pakken lang niet altijd goed uit. Of je wilt je stem laten horen als een wet verandert of er een nieuwe wet aankomt. De LCR hoort graag van jou!

Ga naar www.hetgaatovermij.org

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.