RoeteRing als eerbetoon voor mensen die voor burgers opkomen

20/10/2021

De RoeteRing is een wisselprijs en een eerbetoon aan mensen die opkomen voor de belangen van burgers. Zij doen dit door het systeem op te schudden en brengen op hun eigen, originele manier de bijzondere positie van allerlei mensen binnen de samenleving in beeld. Dat kan op allerlei zijn gebeurd. Er zijn verschillende criteria opgesteld voor voordrachten.

roetering1

1. De kandidaat trekt zich de (kwetsbare) positie van mensen aan die afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomen of inkomensondersteuning.
2. De kandidaat maakt systeemfouten zichtbaar en/of draagt oplossingen of alternatieven aan als het gaat om universele mensenrechten (sociaal, cultureel, economisch).
3. De kandidaat en zijn/haar activiteiten kunnen lokaal of regionaal zijn opgezet, maar zijn op landelijk niveau ook in te voeren.

De Ring

De winnaar krijgt een speciaal ontworpen ring een jaar in bruikleen. Na dat jaar wordt de winnaar betrokken bij de beoordeling van de nieuwe kandidaat. De winnaar behoudt een speld ter herinnering aan de prijs. Op de sokkel van de ring worden alle prijswinnaars vermeld. De prijs draagt de naam van (Else) Roetering die mede-oprichter en de eerste ambtelijk secretaris was van de LCR. Zij is in december 2020 met pensioen gegaan. De commissie die vaststelt wie voor de prijs in aanmerking komt, bestaat uit de naamdrager van de Ring en minstens twee vaste leden die op een of andere manier verbonden zijn met het werk van de Landelijke Cliëntenraad.

Procedure

De commissieleden selecteren op basis van de criteria verschillende kandidaten. Onderling wordt besloten wie voor dat jaar de prijswinnaar moet zijn. De Landelijke Cliëntenraad kan hierover adviseren, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid. Er wordt wel met de LCR afgestemd wat het thema van dat jaar kan zijn.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.