Volg de LCR op LinkedIn, Facebook en Twitter

De LCR heeft verschillende vacatures, kijk snel bij actuele berichten

Voor (pers)contact: zie onder contact 👈🏾

LCR_logo2021

Uitvoering

Artikel
Carola Schouten houdt betrokken rede, Ab Harrewijnprijs naar Michelle van Tongerloo
Artikel
Volg online: Met elkaar, nooit alleen met Carola Schouten en Ab Harrewijnprijs
Artikel
Vrij Nederland, De Grote Vraag: Hoe worden we wat nodig is?
Artikel
Sprank brengt groot interview met Fatma Koşer Kaya
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: Schoolmaaltijden
Artikel
NOS: zzp'er met laag inkomen geen kwijtschelding waterschap
Artikel
Minister Schouten luistert naar mensen met ervaringen in de bijstand
Artikel
Vergoedingen zorgen voor problemen vrijwilligers met Belastingdienst
Artikel
Kijk het mini-symposium 'Ik ben nabestaande, wat nu?' van 14 december terug
Artikel
Signaal en uitzending 13 december 2022 'Werkt beschut werk voor jou?'
Artikel
Rondetafelgesprek over menselijke maat: de grondhouding is belangrijk
Artikel
Signaal én uitzending 14 november 2022 'Bijzonder bijstand (on)mogelijk?'
Artikel
Minister, verbeter bestaanszekerheid mensen met een beperking
Artikel
Eerste Herman Tjeenk Willink-lezing: gesproken column van Amma Asante
Artikel
Bijzondere bijstand vaak onbenut
Artikel
De staat van beschut werk: groeiende wachtlijsten
Artikel
Krijg je bijzondere bijstand of niet?
Artikel
Signaleringsteam gaat Participatiewet onder de loep nemen
Artikel
10 maart 2022 Pakhuis de Zwijger: De gemeente aan zet
Artikel
2 maart 2022 Pakhuis de Zwijger: Een echt vangnet TERUGKIJKEN!
Artikel
Manifest voor echte bijstand is dringende oproep aan nieuwe kabinet
Artikel
Visueel beperkt en ervaring met aanvragen werkvoorzieningen?
Artikel
Coalitieakkoord: 'Veel van verlanglijst onder de boom, maar wat zit erin?'
Artikel
Er is werk genoeg...
Artikel
Is nieuwe big data-wet zorgelijke inbreuk privacy?
Artikel
Blog Amma Asante: Meer luisteren, oplossingen zoeken
Artikel
WIA-voorschotten hoeven niet terug, verbetering poortwachter
Artikel
Sociaal Bestek publiceert drie winnaars essaywedstrijd
Artikel
Rondetafelgesprek 35-minners: LCR pleit voor bestaanszekerheid
Artikel
LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink
Artikel
Terugkijken: uitzending 'Als de overheid faalt' van 4 maart 2021
Artikel
Kamer, zorg voor tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Verbeteren uitvoering: deels politiek en deels overheid
Artikel
Stop overhaaste invoering 'Super-SyRI'
Artikel
Rechtbank: overheid moet stoppen met SyRI
Artikel
Thermometer Beschut werk: wel budget, geen werkplekken
Artikel
Meer aandacht voor brede aanpak armoede en schulden