Carola Schouten houdt betrokken rede, Ab Harrewijnprijs naar Michelle van Tongerloo

Een minister die graag ziet dat de Participatiewet zo snel mogelijk wordt aangepakt. Ze wijst op de noodzaak om naar elkaar om te zien. Die voorbeelden waren er te over bij de nominaties van de Ab Harrewijnprijs. De uiteindelijke winnaar, Michelle van Tongerloo, is genoemd als de persoon die exact uitdraagt wat Ab Harrewijn altijd heeft bedoeld.

130523ut ab harrewijnprijs LCR 16

Een treffende passage uit de Ab Harrewijnrede van minister Carola Schouten: 'Het fundament van de sociale zekerheid is vaak wankel en poreus gebleken. Een doolhof van vaak onbegrijpelijke wetten en regels die zijn gestoeld op wantrouwen. Fatma Koser Kaya zei dat onlangs in een interview treffend. ‘De mentaliteit is lang geweest: stel je toch voor dat iemand probeert de boel op te lichten. Er is altijd een kleine groep mensen die misbruik maakt van de voorzieningen, maar moet je daar het hele beleid op richten?’ Een terechte constatering.
Dat is te vaak wél gebeurd. En dat raakte en raakt juist mensen die het al moeilijk hebben. Zij ervaren ‘systeemstress’, zoals Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool in Amsterdam Anna Custers het noemt. Zij ervaren een enorme mentale belasting omdat ze vastlopen in het systeem. En er de dupe van worden.
Het toeslagenschandaal is daar het gruwelijke symbool voor geworden. Symbool voor een systeem dat er niet voor mensen is. Een systeem dat mensen zelfs tegenwerkt, straft voor elk foutje, in verwarring achterlaat. Liefst zou ik het morgen hebben veranderd.'

Uitreiking prijs

Er waren vijf genomineerden voor de Ab Harrewijnprijs. De eerste genomineerde is Bryan Vreijsen van Brabant Maatjes, opgericht om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. De tweede Celine 'Glamma' Anches die zich vooral richt op een betere toekomst voor kinderen. Genomineerde drie is Gianni da Costa van Giving back projects die vooral voor ongedocumenteerden een aanbod heeft. Nummer 4 is Thuis in Oss, een project waarbij vele bewoners samen optrekken om vluchtelingen uit verschillende landen verder te helpen. En tenslotte Michelle van Tongerloo: een huis- en straatarts die continu aandacht vraagt voor de problemen van mensen die tussen wal en schip vallen.

130523ut abherrewijn LCR-1

De prijs ging uiteindelijk naar Michelle van Tongerloo. Zij gaat naar huis met 5000 euro. Elke genomineerde ontving 1500 euro. Op de site van de Ab Harrewijnprijs is meer te lezen. De LCR heeft van alle vijf de genomineerden filmpjes laten maken. 

Fotografie en copyright: Thierry Schut

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.