13 mei 2023: Ab Harrewijnrede en -prijs trekken samen op met Groene Sticht

In dit jubileumjaar van de LCR slaan we de handen letterlijk ineen. De Ab Harrewijnrede wordt gehouden samen met de uitreiking van de Ab Harrewijnprijs. Nog een bijzonder punt? Dat gebeurt op het terrein waarvoor diezelfde Ab Harrewijn ook de basis heeft gelegd. Je kunt erbij zijn op zaterdag 13 mei 2023.

AHprijs-rede-groenesticht_1918011065

De bijeenkomst wordt gehouden aan de vestiging Ab Harrewijnstraat 46 in Utrecht. Daar houdt 't Groene Sticht een jubileumsymposium. In het middagprogramma tekent een bijzondere persoon voor de Ab Harrewijnrede. Daar omheen vindt de feestelijke uitreiking van de Ab Harrewijnprijs plaats. 

Achtergrond

In deze tijd waarin lang niet iedereen weet wie Ab Harrewijn was en waar die voor stond, is het bijzonder dat deze samenwerking tot stand is gekomen. Deze Groen Links-politicus overleed jong in 2002. Hij heeft aan de basis gestaan van de inbreng van mensen die voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. De stem van burgers wordt steeds steviger en dat is voor een belangrijk deel aan hem te danken.
Hij kwam op voor iederéén die het moeilijk had in de samenleving. Jaarlijks wordt daarom de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor de rafelranden van de samenleving. De locatie heeft ook een geschiedenis. Daar is 20 jaar geleden een uniek project ontstaan waarbij dak- en thuislozen kunnen ondersteuning krijgen, kunnen wonen en werken. Dat allemaal weer op initiatief van Harrewijn die zag dat opvang in bestaande wijken steeds weerstand opriep bij bewoners. Het idee was: keer het om, vestig je ergens en zoek er dan geschikte buren bij die ook nog wat voor hen willen betekenen.

Reserveer jouw plek!

Wil je deze bijzondere bijeenkomst niet missen en ervoor zorgen dat het motto Met elkaar, niet alleen verder wortelt in allerlei initiatieven? Meld je aan. Je kunt je inschrijven voor alleen de ochtend, alleen de middag of de hele dag. Meer informatie over het programma volgt eind maart.

't Groene Sticht, Utrecht
13 mei 2023

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.