Kijk het mini-symposium 'Ik ben nabestaande, wat nu?' van 14 december terug

Een overvol programma waarin de verhalen van nabestaanden die hun partner zijn verloren centraal stonden. Ze kwamen binnen. En hoe! Iedereen is ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren als het om het verstrekken van informatie gaat. Ook de bestaanszekerheid stond centraal. De aandacht en bewustwording waren er.

141222dh  symposium LCR 47

Merel Westrik leidde het gesprek met LCR-voorzitter Fatma Koşer Kaya als sidekick. Ze vulden elkaar goed aan. 'We gaan de uitvoerders volgen of er inderdaad iets verandert in de manier waarop nabestaanden worden geïnformeerd', zei Chris Driessen (voorzitter van de KAR SVB) aan het einde namens de organisatoren. 

Terugkijken

Het mini-symposium 'Ik ben nabestaande, wat nu?' is terug te kijken (zie hieronder). De Klanten Advies Raad Sociale verzekeringsbank (KAR SVB), de SVB en Landelijke Cliëntenraad (LCR) zijn het er met elkaar over eens dat er maatwerk moet komen. Met Reinier van Zutphen, nabestaanden, onderzoekers van Motivaction en de Afdeling Buitengewone zaken, SVB, het ministerie van SZW en veel inbreng vanuit de zaal en de mensen die de livestream volgden.

De twee rapporten van Motivaction en de Afdeling Buitengewone Zaken over hoe het nabestaanden vergaat met financiën en de verhouding tussen werk en ANW zijn hieronder te downloaden. 

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.