Oproep aan kabinet: behoud koppeling van AOW met minimumloon

Het is 'onbegrijpelijk' dat het kabinet de koppeling van de AOW met het minimumloon wil loslaten. Dat zeggen ouderenorganisatie KBO-PCOB en andere organisaties in een brandbrief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Het debat erover is nog gaande, maar veel oppositiepartijen vinden de ontkoppeling schandelijk.

ouderen-zonder-geld-aow-ontkoppeling-minimumloon-2022

'Gepensioneerden zijn boos', zegt een woordvoerder namens ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, NOOM, KBO Brabant en FASv. 'Het is geen stijl als hun AOW wordt uitgehold terwijl senioren door alles en iedereen in koopkracht worden gepasseerd.' 
Door deze ontkoppeling zouden AOW-uitkeringen niet meer automatisch meestijgen met het minimumloon. Het kabinet wil gepensioneerden wel tegemoetkomen door de ouderenkorting te verhogen, waardoor een groter deel van het inkomen van ouderen onbelast is. Maar dat is volgens KBO-PCOB een wel heel bescheiden sigaar uit eigen doos. Gepensioneerden met lagere inkomens profiteren hier niet echt van.
De seniorenorganisatie heeft de laatste tijd dagelijks mails gekregen van ouderen die ook de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) hebben gezien. Gepensioneerden gaan er, volgens die berekeningen, deze kabinetsperiode op achteruit en raken gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden.

Statement

Samen met de vakbonden FNV, CNV en VCP, de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en organisaties als ATD de Vierde Wereld, Ieder(in), De Pijler, SUNN (Stichting Urgente Noden Nederland), Horus, AVS, Valente, Sociale Alliantie en Werkplaats Como hebben de ouderenorganisaties een statement opgesteld.

Wij, de gezamenlijk vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer – op om de koppeling van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.

De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen de inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is onaanvaardbaar.

Het kabinet mikt op een bescheiden verhoging van het wettelijk minimumloon van bij elkaar 7,5 procent in 2024 en 2025. We hebben in het coalitieakkoord gelezen dat die stijging niet wordt verwerkt in de AOW. In de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) moesten wij daarnaast lezen dat het effect op het netto inkomen van mensen op het sociaal minimum ook volledig wordt wegbezuinigd.

De compensatie voor ouderen die wordt voorgesteld in de vorm van een verhoging van de ouderenkorting, is niet effectief.  Honderdduizenden ouderen met lage en middeninkomens zullen die compensatie niet of niet volledig kunnen verzilveren. Het koppelingsprincipe is wél bewezen effectief en is ook een kwestie van beschaving.

Wij roepen u daarom op om het principe van de netto-nettokoppeling tussen het wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum volledig te behouden. Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.