LCR

Vraag & Antwoord
Zijn er wettelijke verplichtingen voor het instellen van cliëntenraden?
Artikel
27 februari Pakhuis: Zet(je) naar werk
Artikel
Binnenlands Bestuur: 'Aanzienlijke problemen' re-integratie ex-gedetineerden
Artikel
Spijkers met Koppen praat over nieuw leven na detentie na signaal LCR
Artikel
Volkskrant: Hoe je ex-gedetineerden beter op weg helpt
Artikel
Signaal: slechte uitvoering taak om mensen na detentie te begeleiden
Artikel
Terugkijken 7 december 2023 Pakhuis de Zwijger: Jong & arbeidsongeschikt
Thema
Vrijwilligerswerk
Vraag & Antwoord
Werknemer: Mijn werk bevalt me prima, maar ik heb vaak moeite om alles te plannen en ik kan dat niet altijd duidelijk maken aan collega’s. Kan iemand mij daarin begeleiden?
Vraag & Antwoord
Werknemer: Eindelijk krijg ik een appartement in een geweldig project met andere jongeren. Maar, dat is in een andere gemeente. Ik kan gewoon mijn werk blijven doen, maar nu hoor ik dat er gedoe is over wie loonkostensubsidie aan mijn baas betaalt. Hoe zit dat?
Vraag & Antwoord
Werknemer: Ik kan aan de slag! Maar mijn baas vindt het toch belangrijk dat duidelijk is hoeveel ik echt kan werken. Wat gebeurt er nu?
Vraag & Antwoord
Werknemer: Iedereen heeft het altijd maar over manieren om aan het werk te komen, maar ik weet niet waar ik me moet melden. Hoe kom ik uit de bijstand?
Artikel
'Verandering re-integratie 2e ziektejaar is niet in voordeel van werknemers'
Artikel
Inzet cliëntenraad: UWV draait boetes door illegaal verkregen data terug
Artikel
Hulpmiddelen voor werk mensen met visuele beperking naar UWV
Artikel
Terugkijken 16 november 2023 Pakhuis de Zwijger: verkiezingen en zeker van een inkomen
Vraag & Antwoord
Werknemer: Ik heb vaak gesolliciteerd, maar dan zegt een werkgever dat ik veel langzamer werk dan anderen. Nu heb ik gehoord van Loonkostensubsidie. Wat is dat precies?
Artikel
Kijk terug: TivoliVredenburg en LCR over burger, overheid en vertrouwen
Vraag & Antwoord
Is er een plek waar ik meer informatie over de Wajong kan vinden?
Artikel
Nieuw onderzoek voor betere aanpak schulden
Artikel
MUG magazine besteedt aandacht aan Vuist-campagne Hetgaatovermij
Artikel
Kennis&Debat: Vertrouwen kan terugkomen als betrouwbaarheid toeneemt
Artikel
Hart van Nederland laat Fatma Koser Kaya aan het woord over zaak Seymor
Artikel
De Sociëteit met Fatma Koser Kaya over hoge boetes Rotterdam voor Elly Seymor
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: Burgercompensatie
Artikel
Tweede rapport sociaal minimum: voor burgers is stelsel veel te ingewikkeld
Artikel
16 oktober TivoliVredenburg kennis&debat: burger en overheid
Artikel
Terugkijken 11 september 2023 Pakhuis de Zwijger: #moevanarmoe
Artikel
Enquêtecommissie Fraudebeleid en Handhaving verhoordagen volgen
Artikel
LCR: Tweede Kamer pak aanpak armoede en Participatiewet direct op
Artikel
Nieuws BV vraagt reactie LCR-voorzitter op toename armoede
Artikel
Deel jouw verhaal: maak samen met ons een vuist tegen armoede
Artikel
UWV informeerde cliëntenraad niet: nóg een overtreding bij volgen WW’ers
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: een beroep op de leden van de Tweede Kamer
Artikel
LCR over Sociaal minimum: 'Dit is geen verhaal van individuen, maar van ons als samenleving'
Artikel
Knelpuntenbrief LCR: 'Burgers kunnen niet altijd overzien waar ze aan toe zijn'
Artikel
Terugkijken 15 juni 2023 Pakhuis de Zwijger: 'Participatiewet 2.0'
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: Thuisloos
Artikel
Carola Schouten houdt betrokken rede, Ab Harrewijnprijs naar Michelle van Tongerloo
Artikel
Volg online: Met elkaar, nooit alleen met Carola Schouten en Ab Harrewijnprijs
Artikel
Vrij Nederland, De Grote Vraag: Hoe worden we wat nodig is?
Artikel
Sprank brengt groot interview met Fatma Koşer Kaya
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: Schoolmaaltijden
Artikel
Terugkijken 18 april 2023 Pakhuis de Zwijger: De schade van 4 weken zoeken
Artikel
Minister Carola Schouten houdt de Ab Harrewijnrede op 13 mei
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: Succes
Artikel
Jaarverslag 2022: een stem geven aan burgers
Artikel
Blog Fatma Koşer Kaya: Het spoor van de overheid
Artikel
13 mei 2023: Ab Harrewijnrede en -prijs trekken samen op met Groene Sticht