Gemeente kan alleenverdieners helpen met extra bijstand

Goed nieuws voor huishoudens met eenverdieners (die een uitkering van UWV hebben) die door allerlei regelingen onder het sociaal minimum zakken. Er wordt een wet voorbereid om te voorkomen dat mensen niet genoeg geld hebben om van rond te komen. Om zo snel mogelijk met een oplossing te komen moeten gemeenten aan de slag. Zij moeten mensen om wie het gaat actief benaderen. Om dit te kunnen doen moeten zij voor 30 juni melden bij het Inlichtingenbureau.

Alleenverdienersproblematiek_2082220792

Als gemeenten zich aanmelden, kunnen veel burgers gericht worden benaderd om gebruik te maken van deze compensatie. De LCR roept cliëntenraden en belangenbehartigers op om te controleren of gemeenten zich voor 30 juni hebben gemeld. Doen gemeenten dit niet dan missen hun inwoners de mogelijkheid om extra geld te ontvangen.

Melden bij gemeente

Wie zelf denkt in aanmerking te komen voor deze financiële hulp kan ook zichzelf melden bij de eigen gemeente voor bijzondere bijstand. Omdat niet iedereen weet dat deze aanvraag mogelijk is, worden gemeenten aangesproken om ook actief op zoek te gaan.

Ingewikkeld

Het is schrijnend dat burgers onder het sociaal minimum terecht kunnen komen omdat verschillende regelingen en/of aanvullingen elkaar ‘tegenwerken’. Het laat zien dat de bestaanszekerheid van mensen wordt aangetast, ondanks dat ze alle aanvullingen aanvragen waarop ze recht hebben. Het laat ook zien hoe ingewikkeld de verschillende inkomensregelingen zijn.
De aanvulling via de Toeslagenwet hoort in het sociaal minimum te voorzien, maar in de praktijk zien we nu dat mensen pas bij het sociaal minimum komen als ze drie verschillende aanvullingen ontvangen (IVA/WGA, Toeslagenwet en Participatiewet).

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.