Hoe bijzondere bijstand en andere minimaregelingen in Nederland precies worden uitgevoerd, is lastig te zeggen. Uit signalen van mensen die er een beroep op doen, krijgt de LCR een beeld dat het aanvragen onduidelijk is. Velen noemen de aanvraag een loterij waarbij de uitkomst zeer onzeker en vaak negatief is. De voorwaarden voor bijzondere bijstand en minimaregelingen helder opstellen én naleven, is nu belangrijker dan ooit: steeds meer mensen komen in de financiële problemen door verlies aan koopkracht en stijging energiekosten.

euro-zwemband-hulp-bijzondere-bijstand_1169944111
Grote verschillen

Elke gemeente stelt zelf de regels op voor bijzondere bijstand en minimaregelingen. Hierdoor is het lastig een goed landelijk overzicht te maken. De informatie wat de uitgaven zijn op bijzondere bijstand en minimaregelingen was voor de LCR niet beschikbaar. Op basis van de signalen die de LCR heeft opgehaald zijn grote verschillen tussen gemeenten te zien in wat wél en wat niet wordt vergoed.

Voor wie?

Mensen die bijstand ontvangen of een laag inkomen hebben, kunnen bijzondere bijstand aanvragen of gebruik maken van een andere ‘minimaregeling’. Bijzondere bijstand is bijvoorbeeld een uitkering, waarmee extra bijzondere kosten kunnen worden betaald. Er zijn ook minimaregelingen in andere vormen waarop deze groep een beroep kan doen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, maar ook een ‘kind-pakket’ (zwemlessen) of een energietoeslag. Om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen of in aanmerking te kunnen komen voor een minimaregeling, kijkt elke gemeente naar het inkomen en de kosten van een burger.

Bijzondere bijstand als lening

Sommige gemeenten menen de bijzondere bijstand als lening te moeten verstrekken. De LCR vindt dit onbegrijpelijk. Het gaat vaak om mensen die al langdurig weinig geld hebben om van rond te komen. Een lening verstrekken, betekent vaak dat het probleem alleen maar wordt verschoven.
Om te zien waar iemand recht op heeft, kan op de website van NIBUD het hulpmiddel ‘Bereken uw recht’worden gebruikt.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.