Gemeente

Artikel
Kijk terug: TivoliVredenburg en LCR over burger, overheid en vertrouwen
Artikel
Kennis&Debat: Vertrouwen kan terugkomen als betrouwbaarheid toeneemt
Artikel
Bijstandsblog: 'Jij woont samen!'
Artikel
Bijstandsblog 6: Krijgen we de Participatiewet ooit in balans?
Artikel
Bijstandsblog 5: Een reactie met wanhoop
Artikel
Terugkijken en lezen: uitzending 18 april 2023 en signaal 'De schade van 4 weken zoeken'
Artikel
Bijstandsblog 4: Wat nu met de toeslagen?
Artikel
Bijstandsblog 3: Wat fijn dat ik mee mág doen!
Artikel
Bijstandsblog 2: Ruim 5 maanden uit de bijstand
Artikel
Bijstandsblog 1: Rondkomen in de bijstand
Artikel
Signaal en uitzending 13 december 2022 'Werkt beschut werk voor jou?'
Artikel
Rondetafelgesprek over menselijke maat: de grondhouding is belangrijk
Artikel
Signaal én uitzending 14 november 2022 'Bijzonder bijstand (on)mogelijk?'
Artikel
Werkcoalitie Participatiewet: houd mensen met een beperking niet gevangen
Artikel
Eerste Herman Tjeenk Willink-lezing: gesproken column van Amma Asante
Artikel
Jouw recht moet aan alle kanten worden beschermd
Artikel
Bijzondere bijstand vaak onbenut
Artikel
De staat van beschut werk: groeiende wachtlijsten
Artikel
Krijg je bijzondere bijstand of niet?
Artikel
Vrijwilliger en problemen met vergoedingen?
Artikel
2021 Samen werken aan bestaanszekerheid
Artikel
24 mei 2022 Pakhuis de Zwijger terugkijken: Jouw goed recht
Artikel
Wel of geen belasting betalen in jouw gemeente?
Artikel
Blog Amma Asante: Ga dus stemmen
Artikel
Mensen met een laag inkomen nú goed helpen vanwege hoge prijzen
Artikel
Uitzending 10 maart 2022 Gemeente aan zet: veel meer voor én met inwoners
Artikel
Coalitie van burgerrechten: Eerste Kamer wijs 'Super SyRI' af!
Artikel
Blog Amma Asante: arme kinderen
Artikel
10 maart 2022 Pakhuis de Zwijger: De gemeente aan zet
Artikel
2 maart 2022 Pakhuis de Zwijger: Een echt vangnet TERUGKIJKEN!
Artikel
Ondersteun het manifest voor echte bijstand
Artikel
Uitzending 'Pakhuis': Participatiewet moet volledig op de schop
Artikel
Blog Amma Asante: advies van burgers aan nieuw kabinet
Artikel
Onderhoud aan stelsel sociale zekerheid hoognodig: meer oog voor mensen
Artikel
Tilburg maakt samenwonen op proef mogelijk
Artikel
Spraakmakers: Amma Asante over vertrouwen van burgers in de overheid
Artikel
Veel aandacht voor de Wijdemeren-zaak
Artikel
Volkskrant-artikel over privacy bij opsporen uitkeringsfraude
Artikel
Als verrekenen een beperking is: veel aandacht voor rapport
Artikel
Terugkijken: uitzending 'Inkomenszekerheid in crisistijd' van 11 februari 2021
Artikel
LCR dringt aan op tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Kamer, zorg voor tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Trouw: De zelfsinspectie-App zorgt voor empathischere handhaving, of meer 'ontmenselijking'
Artikel
NOS-website: bijstandsboete is een 'kleine verbetering'
Artikel
Door geldtekort laten gemeenten mensen met zorgvraag niet toe
Artikel
Blog Amma Asante: bijna te laat
Artikel
Cliëntenparticipatie wordt steeds verder uitgehold
Artikel
Cliëntenparticipatie, burgerparticipatie en nog meer
Artikel
Roep om wijziging Participatiewet zodat werken echt loont
Artikel
Thermometer Beschut werk: wel budget, geen werkplekken