Volg de LCR op LinkedIn, Facebook en Twitter

Bellen? Van ma t/m do tussen 9 en 15 uur: 070 3499790

Voor (pers)contact: zie onder contact 👈🏾

LCR_logo2021

Mensen met een laag inkomen nú goed helpen vanwege hoge prijzen

Ruim 1 miljoen mensen hebben een laag inkomen door een uitkering of uit loon. De koopkracht van iedereen gaat erop achteruit. Voor deze groep mensen is dat extra nijpend. Zij hebben geen reserves en moeten meteen kiezen tussen eten of verwarming. Daarom vraagt de Armoedecoalitie - waarvan ook de LCR deel uitmaakt - de aandacht voor de problemen en stelt oplossingen voor die lang houdbaar zijn.

energie-armoede-keuzes-2022-2126986688

De Armoedecoalitie maakt zich hard voor bestaanszekerheid voor mensen die leven in armoede of met schulden. De stijgende inflatie voor boodschappen en de sterk stijgende energieprijzen zorgen voor een extra probleem. Het CPB voorspelt een sterke koopkrachtdaling van het CPB en dat is voor deze groepen zeer zorgelijk. De plannen van het kabinet om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te repareren zijn mooi, maar het is nú nodig. Mensen zakken namelijk nú door het ijs. Daarnaast zijn er oplossingen nodig voor de lange termijn.

Verhoging compensatie

Het is nodig dat er een gerichte compensatie komt voor mensen die op of onder de armoedegrens leven. De vier grootste gemeenten pleiten voor 1000 euro. Daar schaart de Armoedecoalitie zich achter.

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: Aedes, ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUN Nederland, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.  

Zie hieronder de brief van de Armoedecoalitie voor het debat in de Tweede Kamer op 17 maart 2022 over armoede en schulden. 👇🏾

Ook interessant

armoede-kinderen
14/02/2022

Blog Amma Asante: arme kinderen

Aanpak van kinderarmoede is een van de speerpunten van het huidige kabinet. Met ongeveer 220.000 kinderen in armoede is dat ook hard nodig. Alleen, ik vraag me dan af wat de aanpak is. Die kan onmogelijk alleen op kinderen zijn gericht.

Lees het bericht
gift-geld-vrijlating-bijstand-euros-shutterstock_383035945
05/02/2021

LCR dringt aan op tolerantie en échte oplossingen Participatiewet

Het komt alleen écht goed als de Participatiewet wordt gewijzigd. Tot die tijd pleit de LCR voor tolerantie als het gaat om giften en bijdragen in levensonderhoud.

Lees het bericht
Vangnet-hand-vangt-vallend-persoon
28/11/2021

Onderhoud aan stelsel sociale zekerheid hoognodig: meer oog voor mensen

Ruimte voor de uitvoering om knelpunten op te lossen. Armoede door samenloop van regelingen. Gaten in de overgang van uitkering naar baan en van uitkering naar uitkering. De LCR ziet graag dat de Tweede Kamer die punten bespreekt bij de behandeling van de begroting.

Lees het bericht

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.