Inzet cliëntenraad: UWV draait boetes door illegaal verkregen data terug

UWV draait alle beslissingen terug die zijn genomen op basis van Risicoscan Verblijf Buiten Nederland. In juli is naar voren gekomen dat bij het ophalen van deze data regels zijn overtreden. De Centrale Cliëntenraad UWV (CC UWV) heeft UWV steeds gewezen op het belang van het kwijtschelden van álle boetes die op basis van deze data zijn opgelegd. Hierover is nu duidelijkheid. Alle 703 boetes die al waren opgelegd, zijn inmiddels kwijtgescholden en mensen krijgen hun uitkering terug.

UWV-website-shutterstock_1171875370

De CC UWV heeft met ondersteuning van de LCR er bij UWV steeds op aangedrongen om de fout die er was gemaakt terug te draaien. In eerste instantie zijn de onderzoeken die er al lagen naar mensen met een WW-uitkering stopgezet. De boetes die al uitgedeeld waren en de uitkeringen die waren stopgezet, bleven in eerste instantie buiten beeld. Dat is nu, onder andere na aandringen van de CC UWV, veranderd. 

Verklaring UWV

UWV heeft in een officiële verklaring laten weten:
UWV gaat alle beslissingen die genomen zijn naar aanleiding van een signaal uit de begin dit jaar stopgezette Risicoscan Verblijf Buiten Nederland terugdraaien. Uit onderzoek van UWV blijkt dat alle zaken die voortkwamen uit de Risicoscan Verblijf Buiten Nederland gelijk behandeld moeten worden. UWV gaat alle afgesloten zaken heropenen en draait genomen beslissingen zoals boetes, waarschuwingen en herzieningen van uitkeringen terug. Cliënten die dit betreft worden hier individueel van op de hoogte gesteld.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.