Handhaving

Artikel
Terugkijken 11 april 2024 Pakhuis de Zwijger: Wetten van de toekomst maak je samen
Artikel
Inzet cliëntenraad: UWV draait boetes door illegaal verkregen data terug
Artikel
Kennis&Debat: Vertrouwen kan terugkomen als betrouwbaarheid toeneemt
Artikel
Hart van Nederland laat Fatma Koser Kaya aan het woord over zaak Seymor
Artikel
De Sociëteit met Fatma Koser Kaya over hoge boetes Rotterdam voor Elly Seymor
Artikel
Tweede rapport sociaal minimum: voor burgers is stelsel veel te ingewikkeld
Artikel
Enquêtecommissie Fraudebeleid en Handhaving verhoordagen volgen
Artikel
UWV informeerde cliëntenraad niet: nóg een overtreding bij volgen WW’ers
Artikel
Rondetafelgesprek over menselijke maat: de grondhouding is belangrijk
Artikel
24 mei 2022 Pakhuis de Zwijger terugkijken: Jouw goed recht
Artikel
Blog Amma Asante: Ga dus stemmen
Artikel
Coalitie van burgerrechten: Eerste Kamer wijs 'Super SyRI' af!
Artikel
Manifest voor echte bijstand is dringende oproep aan nieuwe kabinet
Artikel
Uitzending 'Pakhuis': Participatiewet moet volledig op de schop
Artikel
Is nieuwe big data-wet zorgelijke inbreuk privacy?
Artikel
Spraakmakers: Amma Asante over vertrouwen van burgers in de overheid
Artikel
Boodschappenzaak: voor burgers niet te volgen wat wel mag
Artikel
Kamer, zorg voor tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
Artikel
Blog Amma Asante: bijna te laat
Artikel
Stop overhaaste invoering 'Super-SyRI'
Artikel
Rechtbank: overheid moet stoppen met SyRI