Amma Asante adviseert over openheid overheid

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding moet de regering en het parlement gaan adviseren over het openbaar maken van informatie. Amma Asante is benoemd tot één van de leden van dit adviescollege. Oud-kamerlid Ineke van Gent is de voorzitter.

openbaarheid-informatie-adviescollege_1732345270

De ministerraad heeft vandaag Ineke van Gent benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De leden zijn LCR-voorzitter Amma Asante en Martin Berendse, directeur van de Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam. Het adviescollege is er gekomen na de  nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zij hebben als taak om advies te geven of overheidsinformatie naar buiten gebracht moet worden én hoe de overheid in de toekomst informatieverstrekking kan verbeteren. Ze bemiddelen ook tussen wetenschappers, journalisten en overheid.

Vertrouwen terugwinnen

Voorzitter Ineke van Gent: 'Als oud-Kamerlid weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat de overheid open is over haar doen en laten, en inzicht geeft in haar afwegingen. Maar ook als burgemeester ervaar ik dat. Het is voor mensen belangrijk dat ze inzage krijgen in hun dossiers, in hun gegevens, dat ze kunnen begrijpen hoe bepaalde afwegingen worden gemaakt. Dat journalisten de macht kunnen controleren. Er is veel werk aan de winkel, vertrouwen terug te winnen. Ik vind het een eer dat ik daaraan mag bijdragen als voorzitter van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding, en een verantwoordelijkheid. Ik ga met enthousiasme met die uitdagingen aan de slag, samen met Amma en Martin, die elk een relevante achterban en deskundigheid meebrengen.'

Kerntaak

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is onafhankelijk en heeft maximaal vijf leden. In de tweede helft van het jaar komen er nog twee leden bij. Zij kunnen de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over het vrijgeven van overheidsinformatie. Dit geldt voor de landelijke overheid en ook provincies, gemeenten en waterschappen.
Er is een bureau dat het college ondersteund. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) en de staatssecretaris van Cultuur en Media (verantwoordelijk voor de Achiefwet) krijgen adviezen hoe zij de informatiehuishouding beter kunnen maken.
Het adviescollege gaat ook nog eens bemiddelen als er klachten zijn van journalisten en wetenschappers over hoe de overheid met Woo-verzoeken omgaat. Het is de bedoeling om vanaf ongeveer september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen. Ook de eerste adviezen verschijnen na de zomer.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.