Volg de LCR op LinkedIn, Facebook en Twitter

De LCR heeft verschillende vacatures, kijk snel bij actuele berichten

Voor (pers)contact: zie onder contact 👈🏾

LCR_logo2021

Amma Asante adviseert over openheid overheid

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding moet de regering en het parlement gaan adviseren over het openbaar maken van informatie. Amma Asante is benoemd tot één van de leden van dit adviescollege. Oud-kamerlid Ineke van Gent is de voorzitter.

openbaarheid-informatie-adviescollege_1732345270

De ministerraad heeft vandaag Ineke van Gent benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De leden zijn LCR-voorzitter Amma Asante en Martin Berendse, directeur van de Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam. Het adviescollege is er gekomen na de  nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zij hebben als taak om advies te geven of overheidsinformatie naar buiten gebracht moet worden én hoe de overheid in de toekomst informatieverstrekking kan verbeteren. Ze bemiddelen ook tussen wetenschappers, journalisten en overheid.

Vertrouwen terugwinnen

Voorzitter Ineke van Gent: 'Als oud-Kamerlid weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat de overheid open is over haar doen en laten, en inzicht geeft in haar afwegingen. Maar ook als burgemeester ervaar ik dat. Het is voor mensen belangrijk dat ze inzage krijgen in hun dossiers, in hun gegevens, dat ze kunnen begrijpen hoe bepaalde afwegingen worden gemaakt. Dat journalisten de macht kunnen controleren. Er is veel werk aan de winkel, vertrouwen terug te winnen. Ik vind het een eer dat ik daaraan mag bijdragen als voorzitter van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding, en een verantwoordelijkheid. Ik ga met enthousiasme met die uitdagingen aan de slag, samen met Amma en Martin, die elk een relevante achterban en deskundigheid meebrengen.'

Kerntaak

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is onafhankelijk en heeft maximaal vijf leden. In de tweede helft van het jaar komen er nog twee leden bij. Zij kunnen de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over het vrijgeven van overheidsinformatie. Dit geldt voor de landelijke overheid en ook provincies, gemeenten en waterschappen.
Er is een bureau dat het college ondersteund. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) en de staatssecretaris van Cultuur en Media (verantwoordelijk voor de Achiefwet) krijgen adviezen hoe zij de informatiehuishouding beter kunnen maken.
Het adviescollege gaat ook nog eens bemiddelen als er klachten zijn van journalisten en wetenschappers over hoe de overheid met Woo-verzoeken omgaat. Het is de bedoeling om vanaf ongeveer september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen. Ook de eerste adviezen verschijnen na de zomer.

Ook interessant

Blog-Amma-laatste_tekst-291383204
05/09/2022

Laatste blog van Amma Asante: bitterzoet

Het is Amma Asante's laatste blog voor de Landelijke Cliëntenraad. Ze noemt het een bitterzoet moment. Bitter omdat het werk dat de LCR doet haar aan het hart gaat: ze moet dat achter zich laten. Zoet omdat zij samen met de LCR terug kan kijken op mooie resultaten.

Lees het bericht
Amma-Asante-KL-HTW-lezing-RvS-HK20220602-310
04/06/2022

Eerste Herman Tjeenk Willink-lezing: gesproken column van Amma Asante

Hij is 80 jaar geworden en daarom is de Herman Tjeenk Willink-lezing ingesteld. De oud vice-president van de Raad van State trapte zelf de tweejaarlijkse lezingenreeks af. Het thema van de lezingen is de democratische rechtsorde in de praktijk. Bij deze eerste editie twee gesproken columns: Van Jesse Frederik én van Amma Asante.

Lees het bericht
data-protectie-klein-privacy-shutterstock_1726916926
16/02/2022

Coalitie van burgerrechten: Eerste Kamer wijs 'Super SyRI' af!

De burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won, roept de Eerste Kamer op de nog ingrijpendere datakoppelwet WGS af te wijzen. Volgens de partijen ligt het voorstel op ramkoers met de rechtsstaat en weigert het kabinet lessen te trekken uit het Toeslagenschandaal.

Lees het bericht

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.