LCR: 10 Puntenplan met prioriteiten voor een menswaardig bestaan naar informateurs

Burgers geven vele signalen en oplossingen voor knelpunten. Zij worden pas serieus genomen als de problemen groot zijn geworden. Zij zijn klem gezet. Door ingewikkelde wetten en regels, de versnippering van de uitvoering over veel verschillende instanties, bezuinigingen en een hardvochtig fraudebeleid. Daarom heeft de LCR vier voorstellen in een brief aan de informateurs gestuurd hoe het komende kabinet de goede initiatieven uit de praktijk en de aanbevelingen uit de rapporten (beter) kan benutten. De brief blijft ook actueel in de periode van de formatie.

10-punten-plan_prioriteiten naar informateur 2024

De LCR schetst, namens burgers, prioriteiten voor de verbetering van het sociaal en inkomens-domein. Hoe in de toekomst wetten en regels tot stand moeten komen, zodat mensen weer kunnen bouwen en vertrouwen op een overheid die voor hén werkt. De LCR heeft een netwerk opgebouwd van lidorganisaties en burgers waarin bestaanszekerheid centraal staat.
Het gaat in principe om vier hoofdprioriteiten:
1. Van fragmentatie naar burgerparticipatie
2. Rechtszekerheid én rechtvaardigheid
3. Van onzekerheid naar waardige bestaanszekerheid
4. Van beperkingen in arbeid naar onbeperkt aan de slag.

10 Puntenplan

Deze vier prioriteiten (zie hieronder) zijn de basis onder het 10 Puntenplan.
Dit 10 Puntenplan wordt op 5 april ook aangeboden aan de kamerleden tijdens het officiële werkbezoek van de Vaste commissie SZW dat de LCR heeft georganiseerd in Stedelijk Museum Schiedam aan de tentoonstelling Uit armoede. Hierover volgt later een bericht.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.