Signaleringsteam gaat Participatiewet onder de loep nemen

De Participatiewet is bedoeld als vangnet. Mensen die (tijdelijk) niet voldoende inkomen moeten daar op terug kunnen vallen. Er blijken veel haken en ogen te zitten aan de wet, de samenloop met andere wetten en regels, en de uitvoering.

Signaleringteam2022_492564748

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een Signaleringsteam Participatiewet ingesteld dat onder andere mogelijk is gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Signaleringsteam van de LCR bekijkt gevraagd en ongevraagd verschillende onderdelen van de Participatiewet vanuit de ogen van mensen die er een beroep op doen en de wetten en regels die daaraan raken. Deze informatie wordt beoordeeld. Wat staat er in de wet? Wat is de bedoeling ervan? Zijn er cijfers beschikbaar over dat deel van de Participatiewet?

In gesprek met burgers

In de Raad wordt besloten welke signalen verder worden uitgewerkt. Vervolgens gaat het team met allerlei burgers in gesprek en analyseren de medewerkers de wetten, regelgeving en uitvoering erachter. Al deze informatie wordt uitgewerkt tot een signaal waarvan burgers en vooral beleidsmakers kunnen leren. Doel is inzichtelijk te maken hoe de burger de dienstverlening ervaart. We kijken ook welke knelpunten er optreden en waarmee je als burger te maken hebt in je dagelijkse leven. En nog belangrijker: als er oplossingen mogelijk zijn dan worden die opgenomen op basis van goede voorbeelden die gemeenten of andere uitvoerders met het Signaleringsteam delen.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.