Hulpmiddelen mensen met visuele beperking via één plek regelen

Mensen met een visuele beperking krijgen via veel verschillende kanalen hun voorzieningen. Voor thuis via de zorgverzekeraar. Voor werkaanpassingen als er al een dienstverband is of iemand re-integreert? Via UWV. Wie onder de Participatiewet valt moet bij de gemeente zijn. Hierdoor is kennis versnipperd. Dat kan anders. De LCR stelde samen met de Oogvereniging een burgertoets op.

visuele-beperking-werk_2039945969
Vier routes

Wie hulpmiddelen nodig heeft om met een visuele beperking zowel thuis, bij het doen van vrijwilligerswerk of in een baan te kunnen functioneren, kan met een beetje pech vier routes moeten afleggen. Vooral als het om werk gaat, is het lastig om bij óf de gemeente óf UWV te moeten aankloppen. Dat is de reden om een burgertoets uit te voeren om te kijken waar de knelpunten zitten. Die blijken niet alleen bij werkvoorzieningen te liggen maar bij alle voorzieningen.

Geen knip

De conclusie is dus dat niet alleen werkvoorzieningen bij één organisatie ondergebracht moeten worden, maar álle voorzieningen. Voorzieningen voor deze groep via één regeling verstrekken, kan leiden tot meer efficiëntie en doelmatigheid. Er is geen knip, er zijn minder problemen bij baan-baan mobiliteit, van uitkering naar werk of van studie naar werk. 

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.