In RTL nieuws: LCR ziet te weinig plekken beschut werk

Gemeenten moeten zorgen voor beschut werkplekken. Hiervoor krijgen ze geld van de landelijke overheid. Alleen... lang niet alle gemeenten regelen dit goed. RTL Nieuws besteedde aandacht aan het onderwerp waarover de LCR een signaal gaat uitbrengen. In vergelijking met 2019 is het aantal werkplekken wel toegenomen, maar nog te veel mensen wachten op een werkplek.

beschut-werk-groen-2022_183670025

In 2015 is bij de invoering van de Participatiewet afgesproken dat gemeenten werkplekken moesten maken voor mensen die niet zonder begeleiding en in een beschutte omgeving aan de slag kunnen. In 2021 hadden er 8.600 werkplekken moeten zijn. Dat aantal halen gemeenten niet. De teller blijft steken op 6.767 werkplekken (79% van het totaal). In 2018 is ook gekeken hoeveel plekken er toen waren. Toen was maar 60% van het doel gehaald (2.715 van de 4.517). 

Veel meer indicaties

Als gekeken wordt naar hoeveel mensen aan aanvraag hebben ingediend voor een indicatie beschut werk dan is te zien dat in 2018 4.094 een indicatie had (dus onder de taakstelling van 4.517). Inmiddels zijn er veel meer mensen bijgekomen. Maar liefst 10.112 mensen hebben een indicatie. Dat betekent dat nog altijd 3.345 mensen aan de kant staan. Hiervan zouden 1.833 mensen wettelijk aan het werk moeten zijn, omdat dat doel aan gemeenten is opgelegd (6.767 personen zijn aan het werk, maar 8.600 moesten aan het werk zijn).

Signaal beschut werk

De LCR is bezig met het opstellen van een signaal over beschut werk. Daarin vertellen mensen ook wat hun ervaringen zijn. 

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.