Noodklok Armoedecoalitie: energieprijzen storten mensen in problemen

De Armoedecoalitie waarvan ook de LCR deel uitmaakt heeft minister Carola Schouten van Armoedebeleid erop gewezen dat er extreme situaties ontstaan bij mensen met lage inkomens en gestegen energieprijzen. De compensatie is lang niet genoeg. Prijsstijgingen van 50 tot 150 euro per maand zijn geen uitzondering.

vrouw-koud-energieprijzen
Andere gevolgen

Mensen die al in de schulden zaten en daarvoor hulp kregen, komen extra in de problemen door deze hogere uitgaven. Ze zijn een aflosbedrag overeengekomen maar door de prijsstijgingen kunnen ze die afspraak niet nakomen. Daardoor dreigt de grond onder de regelingen weg te vallen, waardoor alle investeringen in schuldregelingen teniet gedaan worden en de schuldenstress weer helemaal terug is.

Topje van de ijsberg? 

De prijsstijgingen raken vooral mensen met een laag inkomen: mensen met een uitkering, werkende armen en huurders in de sociale sector. Zij hebben, zo laat een onderzoek van het Nibud zien, geen of zeer lage financiële buffers. Zij missen de mogelijkheid om nog ergens op te bezuinigen. Bovendien wonen ze vaak in slecht geïsoleerde huizen.
Het is niet (nog) bekend om hoeveel mensen het gaat. Uit de energiemonitor blijkt dat 44% van de mensen een variabel energiecontract heeft. Ongeveer 17% van de mensen hebben hun contract voor 1 jaar vastgelegd. Dat betekent dat de groep in nood langzaam steeds groter wordt. 👇🏾

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.