STAR bevestigt: nabestaandenpensioen biedt geen goed vangnet

Het nabestaandenpensioen is voor midden en lage inkomens niet goed geregeld. De LCR en de Stichting van de Arbeid (STAR) zijn het met elkaar eens dat de signalen van mensen verontrustend zijn. Om te komen tot een beter pensioenstelsel (vooral voor nabestaanden) stelt de STAR voor om het transparanter, begrijpelijker en levensloopbestendiger te maken. De brief van de LCR wordt gebruikt als inbreng in het debat in de Tweede Kamer van 25 juni 2020 over de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

begraafplaats-vrouw-rouwen-shutterstock_1143491999
Publiek pensioen moet terugkomen

Naast deze opmerkingen wijst de LCR erop dat de verbeteringen die de STAR voorstelt het maximaal haalbare voor nu is. Beide organisaties zijn het erover eens dat het publieke nabestaandenpensioen terug moet komen. De LCR ziet dat er grote tegenstellingen zitten tussen de analyse van het ministerie van SZW, de analyses van LCR en STAR en de initiatiefnota van kamerleden Bruins en Omtzigt. 

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.