Volg de LCR op LinkedIn, Facebook en Twitter

De LCR heeft verschillende vacatures, kijk snel bij actuele berichten

Voor (pers)contact: zie onder contact 👈🏾

LCR_logo2021

Rondetafelgesprek 35-minners: LCR pleit voor bestaanszekerheid

Gisteren vond het Rondetafelgesprek 35-minners plaats in de Tweede Kamer. Peter van Leeuwen, ambtelijk secretaris LCR, pleitte sterk voor bestaanszekerheid voor deze groep. Het gaat om mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn.

Peter-VL-2ekamer-rtg-35-min

Hij bracht daar naar voren dat mensen die minder dan 35 procent inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid hebben niet altijd in staat zijn om te werken, omdat er nog sprake is van een beperking of chronische ziekte. Daarnaast blijven zij zonder inkomen achter, terwijl ze vaak nog werken aan herstel. Van Leeuwen pleitte in dit Rondetafelgesprek voor een transitie-uitkering zodat mensen kunnen herstellen en ruimte krijgen om te re-integreren. Hij stipte daarnaast aan dat wanneer mensen geschikt worden geacht voor werk er ook reële vacatures tegenover moeten staan. Bij de toekenning of afwijzing van de WIA-uitkering moet er oog zijn voor bestaanszekerheid.  

Laat jouw mening horen over dit thema

De LCR wil graag weten of mensen problemen met wetgeving of regels hebben. Daarvoor hebben we een meldpunt bij de WIA ingezet. De vraag is: moeten we dit vaker doen?

Poll

Geef je mening: moet de LCR vaker dit soort meldpunten inzetten?

Ook interessant

UWV-website-shutterstock_1171875370
30/08/2021

WIA-voorschotten hoeven niet terug, verbetering poortwachter

Mensen die een voorschot hebben ontvangen omdat ze wachten op een WIA-beoordeling hoeven dat niet aan UWV terug te betalen. Wie al heeft terugbetaald, krijgt dat geld terug.

Lees het bericht
UWV-shutterstock_305368145
09/08/2021

Mensen in financiële problemen door achterstanden bij UWV

Door achterstanden bij het UWV moeten mensen die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebben aangevraagd, en daar geen recht op blijken te hebben, maanden aan voorschotten terugbetalen. De bedragen lopen op tot €15.000.

Lees het bericht
socialezekerheid-kl-shutterstock_1499415233
10/09/2021

Blog Amma Asante: Meer luisteren, oplossingen zoeken

Zomer en rust. Dat geldt voor veel mensen en organisaties, maar niet voor de LCR en zeker niet voor de mensen die we vertegenwoordigen. Veel mensen die van een uitkering rondkomen, hebben geen rust.

Lees het bericht

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.