Voor (pers)contact: zie onder De LCR bij de medewerkers 👈🏾

Volg de LCR op LinkedIn, Twitter of Facebook

☀️ Zomersluiting bureau LCR: 18 juli tot 16 augustus

LCR_logo2021
Naar thema

Rondetafelgesprek 35-minners: LCR pleit voor bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid
Uitvoering
Wga
WIA
35-min
02/07/2021

Gisteren vond het Rondetafelgesprek 35-minners plaats in de Tweede Kamer. Peter van Leeuwen, ambtelijk secretaris LCR, pleitte sterk voor bestaanszekerheid voor deze groep. Het gaat om mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn.

Peter-VL-2ekamer-rtg-35-min

Hij bracht daar naar voren dat mensen die minder dan 35 procent inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid hebben niet altijd in staat zijn om te werken, omdat er nog sprake is van een beperking of chronische ziekte. Daarnaast blijven zij zonder inkomen achter, terwijl ze vaak nog werken aan herstel. Van Leeuwen pleitte in dit Rondetafelgesprek voor een transitie-uitkering zodat mensen kunnen herstellen en ruimte krijgen om te re-integreren. Hij stipte daarnaast aan dat wanneer mensen geschikt worden geacht voor werk er ook reële vacatures tegenover moeten staan. Bij de toekenning of afwijzing van de WIA-uitkering moet er oog zijn voor bestaanszekerheid.  

Laat jouw mening horen over dit thema

De LCR wil graag weten of mensen problemen met wetgeving of regels hebben. Daarvoor hebben we een meldpunt bij de WIA ingezet. De vraag is: moeten we dit vaker doen?

Poll

Geef je mening: moet de LCR vaker dit soort meldpunten inzetten?

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.