Cliëntentoets loonkostensubsidie: veel onduidelijk voor werknemers

De loonkostensubsidie roept nog tal van vragen op. Er leven ook onduidelijkheden voor werknemers. Dat is de reden dat de LCR een cliëntentoets over de lagere regelgeving loonkostensubsidie heeft uitgevoerd. In de uitgebreide toets komen tal van kwesties aan bod. Hoofdlijnen zijn de loonwaardebepaling en de studietoeslag in de Participatiewet. De cliëntentoets is aangeboden aan staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

student-shutterstock_667475674
NIet uniform

Momenteel wordt de loonwaarde van een werknemer nog niet op een uniforme manier bepaald. De LCR stelt voor één werkwijze te hanteren die het UWV gaat gebruiken. Ook aan degene die de loonwaarde bepaalt moeten eisen worden gesteld. 

Studietoeslag

Een tweede heikele punt is de studietoeslag in de Participatiewet. Een onlogische combinatie, zo stelt de LCR. Het is veel logischer een aparte regeling te maken voor studenten in de Wet studiefinanciering. Nu zijn er te veel verschillen tussen gemeenten en kunnen gemeenten ook een verzoek om studietoeslag afwijzen. Daarnaast zou er meer voorlichting moeten komen om niet-gebruik te voorkomen.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.