Wereld Armoededag: vijf punten die overal nodig zijn

Op 17 oktober is het Wereld Armoededag. Een dag die altijd gericht leek op andere landen, maar die meer en meer belangrijk wordt in Nederland. Dit vraagt om een serieuze omslag zodat iedereen mee kan blijven doen. Het LCR-congres op 13 oktober heeft daarom een pamflet aangenomen.

LCR-congres-Fatma-armoedepamflet-2022div LCR 17

Vijf punten staan op het Pamflet Armoede die stuk voor stuk van groot belang zijn.

1.    Armoede is vooral een inkomensprobleem: zorg voor een toereikend sociaal minimum.
2.    Zorg voor een eerlijke verdeling van wonen, inkomen, onderwijs, zorg en welzijn. Denk na over een nieuwe vorm van solidariteit.
3.    Arme mensen hebben veel kennis over hun situatie: maak hiervan gebruik voor het bedenken van oplossingen. 
4.    Meedoen is meer dan werken: geef iedereen de mogelijkheid om zich naar eigen vermogen in te zetten én waardeer dat.
5.    Armoede kan iedereen overkomen: strijd tegen het beeld dat van armoede bestaat. Neem drempels weg om elkaar te helpen en beboet dit niet.

Verspreiden

Tijdens een gesprek met Tim 'S Jongers (voorvechter om armoede klein te krijgen én directeur van de Wiardi Beckman Stichting) en Vanessa Umboh (winnares van de RoeteRing én strijder om armoede onder kinderen terug te brengen) heeft het LCR-congres deze vijf punten aangenomen. Aan kersverse LCR-voorzitter Fatma Koşer Kaya is de vraag voorgelegd om de inhoud in te brengen in de raad én ze verder te verspreiden. Ze heeft toegezegd dit te zullen doen. 

Fotografie: Thierry Schut

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.