Pakhuis 6 april 2022: Sleutel oplossing schuldenprobleem ligt bij schuldeisers

Een pauzeknop voor mensen met schulden is mooi. De knelpunten zitten vooral bij de hoge aanmanings- of incassokosten van de schuldeisers. Daarbij lijkt de overheid koploper. Voor mensen met beginnende betalingsachterstanden is het persoonlijk contact belangrijk. Dat blijkt uit de uitzending van Pakhuis de Zwijger en de LCR in samenwerking met Schouders Eronder van 6 april 2022.

Beginnende-schulden-betalignsachterstand-635648501

De laatste jaren is er veel aandacht voor de schuldenproblematiek. In het project Schouders Eronder - waarin VNG, Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK en de LCR deelnemen - is vooral professionalisering als speerpunt gekozen. Een van de grootste vraagstukken is hoe juist de personen die betalingsachterstanden hebben maar nog niet in grote schulden zitten, bereikt kunnen worden. 

Om die reden is de LCR met Schouders Eronder juist die ervaringen aan het opschrijven. Hoe zien mensen deze problemen zelf? Wat was er nodig geweest om te voorkomen dat ze in de schulden waren beland. 

Ervaringen

In de uitzending van Pakhuis de Zwijger van 6 april 2022 (terugkijken kan hieronder) die de LCR samen met Schouders Eronder maakte, stonden juist de ervaringen centraal. Vier mensen die nog kampen met schulden of er pas uit zijn, vertelden wat er volgens hen moet gebeuren in die eerste fase. Zij deelden eerder hun ervaringen in burgerreizen die de LCR samen met hen maakte (zie hieronder voor download).
Uit hun verhalen blijkt dat de overheid de grootste schuldeiser is die snel hoge boetes bij betalingsachterstand oplegt. Ook de stapeling van vorderingen, slechte afstemming met andere schuldeisers, hulp die niet op tijd komt, onduidelijkheid waar iemand moet zijn voor hulp zijn genoemd als problemen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze bij een woningcorporatie, zorgverzekeraar of energiemaatschappij betalingsregelingen kunnen treffen. 

En, en, en

Knelpunten zitten ook bij gemeenten die soms verzoeken van hulpverleners of professionals die problemen signaleren niet goed oppakken. Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering ziet samenhang in de oplossingen. Het is een en-, en-, en-verhaal, zei ze. Dus alle maatregelen zijn noodzakelijk. Gedragsdeskundige Martijn Pijs vindt net als zij dat de contactmomenten veel beter aan moeten aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van mensen.  

Amma Asante, voorzitter van de LCR, voegde daaraan toe dat te lage inkomsten ten opzichte van te hoge kosten natuurlijk altijd een aandachtspunt blijven. Ook de rol van uitkeringsorganisaties kan anders. 'Het is best mogelijk om het proces van aanvragen én uitbetalen te versnellen. Anders zitten mensen weken zonder inkomsten. Daar ontstaan ook problemen.'

De oplossingen van Flanderijn-deurwaarder Sascha Toppinga en medewerker huurincasso bij woonveste Yvonne van Eeden zijn als erg waardevol gezien. Zij gaan al vroeg gesprekken aan en bespreken met mensen welke bedragen wel afgelost kunnen worden. 

Kijk deze boeiende uitzending onder deskundige leiding van Rick Brink terug. 👇🏾

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.