Update: Meldpunt WIA ontvangt veel klachten terugbetaling voorschot

UPDATE 10 augustus 2021: De LCR is overrompeld door het enorme aantal meldingen over de WIA. UWV heeft in de verschillende kranten, radio- en televisieprogramma's laten weten aan een oplossing te werken. Dit geldt voor mensen die in de problemen zijn gekomen omdat UWV voorschotten uitbetaalt als er niet direct een keuringsarts beschikbaar is om te bepalen of en hoe ernstig iemand arbeidsongeschikt is. De meldingen die de LCR heeft binnengekregen, gebruiken wij samen met de Centrale Cliëntenraad UWV (CCUWV) om te beoordelen of de oplossing die UWV aan het voorbereiden is, ook passend is voor de mensen die in problemen zijn gekomen. 

Let op: LCR behartigt géén individuele zaken. Wie hulp nodig heeft bij het aanvechten van een beslissing of een procedure kan contact opnemen met FNV, CNV, VCP of een advocaat. Wij houden u op de hoogte houden via sociale media. 

Waar gaat het over?

Het voorschot dat iemand krijgt die op een keuring voor arbeidsongeschiktheid zit te wachten, moet vaak (deels) worden terugbetaald. De keuring laat vaak zo lang op zich wachten dat mensen soms bijna 9 maanden dat voorschot ontvangen. Als blijkt dat iemand minder arbeidsongeschikt is dan gedacht, moet het bedrag dat te veel is ontvangen, terug worden betaald. Dat levert vaak heel veel problemen op. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) ontvangt signalen dat de problemen zo ernstig zijn dat mensen in de schulden komen. Heb je hier ook mee te maken gehad? Laat het ons weten via info@lcr-suwi.nl met in het onderwerp 'Meldpunt WIA'.

meldpunt-wia-tekst-logo-juli-2021
10.000 euro

Katinka* (54) heeft ermee te maken gehad. Ze kreeg een keuring na 10 maanden. Over de maanden waarin ze een voorschot had ontvangen moest ze in totaal 10.000 euro terugbetalen. Dat kon ze niet. Ze had geen andere inkomsten gehad en had gewoon haar vaste lasten moeten betalen.

Te weinig keuringsartsen

Het probleem zit erin dat UWV - die de keuring moet plannen - te weinig artsen heeft. Daardoor laten de keuringen op zich wachten. De LCR vindt dat dit personele probleem van UWV niet afgewenteld moet worden op de mensen die gekeurd moeten worden. Voorheen werd de Ziektewetuitkering doorbetaald tot aan het moment dat het arbeidsongeschiktheidspercentage was vastgesteld. Dat is veranderd in een voorschot dat dus eventueel moet worden terugbetaald. Een onredelijke gang van zaken, zo meent de LCR, omdat iemand niet weet waar hij of zij aan toe is. Iemand kan niet een baantje erbij nemen of andere maatregelen nemen.

Meld je probleem met de WIA

Het is belangrijk om zoveel mogelijk signalen van mensen te krijgen over deze te late keuringen en terug te betalen voorschotten. Mensen die uiteindelijk minder dan 35 procent arbeidsongeschikt worden verklaard en dus geen uitkering krijgen, kunnen zich eveneens melden. Wie andere problemen met de WIA ervaart, kan ook zijn of haar ervaring insturen naar info@lcr-suwi.nl met in het onderwerp 'Meldpunt WIA'.

* Om privacyredenen zijn naam en situatie onherkenbaar gemaakt.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.