Jaarverslag 2022: een stem geven aan burgers

De LCR ziet dat mensen door pech in het leven lang niet altijd de uitgestoken hand krijgen. Ze komen, als ze hulp nodig hebben om, in een wereld van wantrouwen en strenge regelgeving. Die stem van die burgers laten doorklinken is voor de LCR belangrijk. En dat gebeurt op allerlei manieren. Het LCR-jaarverslag 2022 laat dit zien.

cover-LCR-Jaarverslag 2022

2022 was een roerig jaar met vele hoogtepunten. Halverwege het jaar nam Amma Asante afscheid en begon de zoektocht naar een waardige opvolger. Die is gevonden in Fatma Koşer Kaya. Zij is per 1 november 2022 de LCR-voorzitter, voorgesteld op het LCR-congres van 13 oktober.
Er zijn natuurlijk vele andere projecten en bijeenkomsten geweest. Het Signaleringsteam is van start gegaan met signalen over begeleid werken, bijzondere bijstand, vrijwilligerswerk, schulden, voorzieningen voor mensen met een visuele beperking en participatiewet. Er was een keur aan uitzendingen bij Pakhuis de Zwijger én ook de media wisten de LCR weer goed te vinden. 

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.