Blog Fatma Koşer Kaya: een beroep op de leden van de Tweede Kamer

‘Wat voor wereld zou jij aan kinderen willen nalaten?’ Dat is de vraag die ik de afgelopen weken aan heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende achtergronden heb gesteld. Sommigen zeiden: ‘Ik wil een wereld nalaten waar mensen naar elkaar omkijken’ of ‘ik hoop op een samenleving waarin mensen met allerlei verschillende achtergronden en culturen met elkaar verbonden zijn. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.' Anderen zeiden: ‘Ik streef naar een schone, groene wereld’.

crowd-blog-fatma-juli2023-meedoen_2265607369

Als ik dat bij elkaar breng dan zie ik dat zij een veilige, gezonde, groene, diverse en inclusieve samenleving willen waarin iedereen bestaanszekerheid heeft, we respectvol met elkaar omgaan. Dat wil ik ook.
Zo simpel, maar zo moeilijk om er te komen.

Ik doe nu een beroep op de leden van de Tweede Kamer.
Jullie kunnen de bestaanszekerheid een stukje dichterbij brengen. Jullie kunnen zorgen dat het sociaal minimum, de kinderbijslag en kindregelingen worden verhoogd: het advies van de Commissie sociaal minimum. Jullie kunnen ervoor zorgen dat de wijzigingen van de Participatiewet doorgaan. Zorg dat mensen in armoede of in onzekerheid niet de dupe worden van de val van het kabinet.
Mensen snakken naar een samenleving waar iedereen er mag zijn en met elkaar in verbinding staat. Waar armoede geen plaats heeft, waarin kinderen opgroeien zonder stress en angst. Waarin iedereen kansen kan krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Kamerleden, kunnen we op jullie rekenen?
En wat kunnen we als burgers samen doen?
Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden.

Fatma Koşer Kaya
Voorzitter LCR

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.