Het aantal werkplekken bij Beschut werk blijven achter. De LCR deed een eigen onderzoek naar de situatie in het land: Thermometer Beschut werk: wel budget, geen werkplekken. De LCR vergeleek de cijfers over het aantal Beschut werkplekken die er zouden moeten zijn, met de werkplekken die gemeenten écht hebben gerealiseerd. Staatssecretaris Van Ark liet de Tweede Kamer weten dat het aantal Beschut werkplekken misschien omlaag kan omdat er minder behoefte aan zou zijn. De LCR, Ieder(in), Mobility en MIND bestrijden dit. Advies- en cliëntenraden zijn opgeroepen om om in hun gemeente kritische vragen te stellen over Beschut werk.

Beschutwerk-shutterstock_1224651463
Cijfers

Het doel was om eind 2018 4600 mensen een Beschut werkplek te bieden. Feit is dat er slechts 2500 personen een Beschut werkplek hebben. Maar liefst 1200 mensen mét een indicatie Beschut werk wachten nog op een plek. De rekensom is simpel: 2100 minder plaatsen zijn gerealiseerd dan de bedoeling was. Daarmee is slechts 54% van de doelstelling gehaald.

Wat kunnen cliënten- en adviesraden doen?

Zij kunnen in de gemeente kritisch vragen stellen. Daarvoor zijn hieronder enkele voorbeelden opgenomen.

1. Hoeveel plekken Beschut werk moet onze gemeente realiseren volgens de taakstelling?
2. Hoeveel plekken zijn er inmiddels gerealiseerd?
3. Hoeveel mensen in onze gemeente hebben een indicatie Beschut werk?
4. Hoeveel mensen die wel een indicatie hebben wachten nu op een werkplek?
5. Hoeveel geld heeft onze gemeente gekregen voor de begeleiding van Beschut werk?
6. Hoeveel is er daadwerkelijk geïnvesteerd in Beschut werk?
7. Komt dit overeen met €8.500,- begeleidingsgeld maal beoogd aantal Beschut werkplekken gemeente?
8. Hoe wordt het beschikbare bedrag voor begeleiding besteed?
9. Hoe zijn de begroting en verantwoording geregeld van het geoormerkte geld?
10. Hoe komt het dat er minder, evenveel of meer plekken zijn ingevuld dan de taakstelling?
11. Is er een plan voor 2019 en 2020 om de Beschut werkbanen te realiseren?
12. Heeft de gemeente voldoende menskracht en expertise om dit begeleiden?
13. Hoe is de privacy geregeld van mensen die een UWV-indicatie hebben?

De vragen zijn ook te downloaden. Kijk hieronder bij downloads.

Artikel in Sociaal Bestek

In Sociaal Bestek is in juni 2019 een uitgebreid artikel opgenomen over het onderzoek naar Beschut werkplekken van de LCR. Op het LCR-congres van 11 april 2019 heeft staatssecretaris Van Ark aangegeven actie te willen ondernemen.

Hieronder is het rapport te downloaden, het artikel en de vragen voor cliënten- en adviesraden. 

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.