Elseviers Weekblad maakt profiel van vertrekkende LCR-voorzitter

De functie van LCR-voorzitter heeft Amma Asante geen windeieren gelegd. Daardoor kon ze zich samen met het team in de kijker spelen. Daarom is ze opgevallen in politiek Den Haag. Elseviers Weekblad besteedt in een profiel aandacht aan haar ontwikkeling en vertrek.

Amma-in-EW

Enkele citaten uit het artikel: 'Maar het meest kreeg ze naar eigen zeggen voor elkaar als voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), wettelijk vertegenwoordiger van de ruim zeven miljoen Nederlanders die een uitkering, pensioen of andere finan­ciële steun van de overheid krijgen. De LCR slaagde er samen met haar in een stem te worden in het publieke debat, bijvoorbeeld toen het ging om een bijstandsvrouw die werd gekort omdat ze boodschappen kreeg van haar moeder. De praktijk vertalen naar wat politici en instanties eraan kunnen doen, werd het adagium van Asante en de LCR.'

En: 'Dat het kabinet haar in één maand drie keer benoemde, komt deels door haar LCR-voorzitterschap. Daaruit vloeide de benoeming voort als lid van de Commissie Sociaal Minimum. Van die functie zal ze afzien. Of ze wel lid blijft van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding hangt af van de vraag of die nevenfunctie is te verenigen met het fulltime voorzitterschap van het Commissariaat voor de Media.'

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.