Signaal: slechte uitvoering taak om mensen na detentie te begeleiden

Mensen die, om welke reden dan ook, ‘vast’ hebben gezeten, komen meestal weer terug in Het grootste deel van deze burgers heeft behoefte aan ‘een nieuwe start’ om weer een plek te vinden in onze maatschappij. Dat blijkt veel lastiger gezegd dat gedaan. De hulp sluit niet aan bij wat er nodig is. De kans op terugval in de criminaliteit wordt daardoor alleen maar groter.

uit-de-gevangenis-start-na-detentie_175615988

De bestaanszekerheid van ex-gedetineerden is te vaak niet gegarandeerd. Er is weinig structurele inzet op het begeleiden van ex-gedetineerden naar duurzaam werk. Dat heeft te maken met allerlei knelpunten waar zij na het uitzitten van hun gevangenisstraf tegenaan lopen. Om een nieuwe start te kúnnen maken is ondersteuning nodig bij het regelen van: een identiteitsbewijs, uitkering en/of werk, huisvesting, schulden en zorg. De ervaren knelpunten zijn ernstig: geen ID, geen huisvesting, geen inkomen, geen werk, geen bankrekening, enzovoorts.

Basis niet op orde

De basis is vaak niet op orde. Gemeenten horen de regie te voeren over de verschillende instanties waarmee ex-gedetineerden te maken krijgen bij terugkeer in de maatschappij. Uit de informatie die de LCR heeft opgehaald, is gebleken dat veel gemeenten hun regiefunctie niet (voldoende) hebben ingericht. Op de vijf terreinen is er sprake van aanzienlijke problemen. Er zijn uitzonderingen, maar er kan gerust worden vastgesteld dat er geen landelijk dekkend integraal stelsel van dienstverlening bestaat. In veel gevallen kan geen maatwerk worden geleverd aan ex-gedetineerden. Dit is wel nodig.

Daarnaast is het nodig om een aanbod voor kortgestraften (3-4 maanden detentie) te ontwikkelen omdat dit niet of nauwelijks bestaat en deze groep een hoge recidive kent. Meer inzet hierop voorkomt escalatie. Ex-gedetineerden hebben vanwege hun specifieke problemen behoefte aan krachtige praktische hulpverlening. 
Op dit moment is er onvoldoende kwalitatief en kwantitatief aanbod van de instanties.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.