Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Schijnconstructie
In deze eerste column van 2018 gaat LCR-voorzitter Gerrit van der Meer in op de commotie rondom PvdA-Kamerlid Moorlag. Het gaat in die commotie over de persoon, maar Van der Meer had liever gehad dat het over de inhoud ging en dat de positie van mensen met een arbeidshandicap nu eindelijk eens wordt verbeterd.

Lees verder
LCR-congres 2018: aanmelden kan vanaf nu!
2018-teasercongres2Erbij zijn! Een ruime keuze hebben uit de 13 (!) kennissessies. Meebeslissen over wie de Cliënt in Beeld-publieksprijs wint. Dat kan op het LCR-congres 2018 dat plaatsvindt op donderdag 12 april 2018 in NBC Blokhoeve in Nieuwegein. Het thema? Hoezo zelfredzaam!
Het congres is dit jaar nét wat anders dan anders, maar de vertrouwde elementen blijven overeind staan. Zoals de Ab Harrewijnrede: wie spreekt 'm dit jaar uit? Meld u snel aan voor het LCR-congres 2018 om er van verzekerd te zijn dat u erbij bent én een kennissessie kunt kiezen die u het meest aanspreekt.

CIB-prijs: Niet iedereen kan alles zelf doen!

CIB-prijs2018-hoezo-zelfredzaam-shutterstock_296256077 00Wie een uitkering of toeslagen wil aanvragen moet precies weten hoe dat moet. Alle papieren die nodig zijn, moeten tijdig worden verstuurd. Verandert er iets in uw situatie: hup gelijk melden. Dit geldt voor iedereen: of u toeslagen krijgt door een laag inkomen, een uitkering ontvangt of AOW. Veel mensen zijn niet in staat om aan eisen te voldoen die de Belastingdienst, UWV, gemeente of SVB stellen. Hoezo zelfredzaam? is dan ook het thema van dCliënt in Beeld-prijs 2018. Want cliëntenraden kunnen veel doen om ervoor te zorgen dat mensen niet kopje onder gaan. 

Lees verder
Begroting toont aan dat zeker niet iedereen erop vooruit gaat
TweedeKAMER-shutterstock_592628687Door lastenverhoging als hogere ziektekostenpremie en stijging van andere kosten als hogere btw en hogere energiekosten gaat niet iedereen in Nederland erop vooruit. Er zijn verschillende groepen die nog altijd getroffen worden door maatregelen. De LCR richt de aandacht speciaal op gedwongen deeltijdwerk voor mensen met een beperking, de kostendelersnorm in de AIO, prikkel op werk in de WIA, opgroeien in armoede en de verplichte taaleis. Stuk voor stuk maatregelen die aangepakt moeten worden.

 


Lees verder
Werk moet lonen! Reactie van LCR op regeerakkoord

Tweedekamer_559798639Dit kabinet zet in op ‘iedereen gaat vooruit’. Een mooi streven, maar de LCR constateert dat sommige groepen er niet beter op worden. Dat geldt voor alle wajongers met arbeidsvermogen ook voor de werkende Wajongers. De LCR is verontwaardigd dat werken met loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt afgeschaft en wordt vervangen door werken met loondispensatie. Voor deze groep loont werken niet meer! Tevens zitten er voor de LCR te veel haken en ogen aan.. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ook de plannen voor de mensen in de WGA beloven weinig goeds.

Klik voor: de brief van de LCR aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het regeerakkoord


Artikel: samenwerking cliëntenraden en gemeenten

Veel gemeentelijke managers en bestuurders ervaren overleg met hun cliënten- of participatieraad als een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak worden deze raden ook niet bij het beleid betrokken, en is het overleg een rituele dans die tot een minimum beperkt moet worden. Ten onrechte. Cliëntenraden kunnen een fantastische schakel zijn tussen de leef- en de systeemwereld. Maar dat gaat niet vanzelf. Op socialevraagstukken.nl is een artikel verschenen over deze problematiek. En op 30 november vindt een leermiddag rondom dit thema plaats. Ben erbij!

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   

CIB-prijs 2018

Hoezo zelfredzaam?
Beschut aan de bak