Werk moet lonen! Reactie van LCR op regeerakkoord

Tweedekamer_559798639Dit kabinet zet in op ‘iedereen gaat vooruit’. Een mooi streven, maar de LCR constateert dat sommige groepen er niet beter op worden. Dat geldt voor alle wajongers met arbeidsvermogen ook voor de werkende Wajongers. De LCR is verontwaardigd dat werken met loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt afgeschaft en wordt vervangen door werken met loondispensatie. Voor deze groep loont werken niet meer! Tevens zitten er voor de LCR te veel haken en ogen aan.. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ook de plannen voor de mensen in de WGA beloven weinig goeds.

Klik voor: de brief van de LCR aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het regeerakkoord


Artikel: samenwerking cliëntenraden en gemeenten

Veel gemeentelijke managers en bestuurders ervaren overleg met hun cliënten- of participatieraad als een verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak worden deze raden ook niet bij het beleid betrokken, en is het overleg een rituele dans die tot een minimum beperkt moet worden. Ten onrechte. Cliëntenraden kunnen een fantastische schakel zijn tussen de leef- en de systeemwereld. Maar dat gaat niet vanzelf. Op socialevraagstukken.nl is een artikel verschenen over deze problematiek. En op 30 november vindt een leermiddag rondom dit thema plaats. Ben erbij!

LCR biedt hulp aan bij optuigen onafhankelijke cliëntondersteuning
SHS_clientondersteuning-258661634In het Regeerakkoord staat onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet genoemd en daar is de Landelijke Cliëntenraad (LCR) erg blij mee. Bezorgd is de LCR over de huidige beschikbaarheid van onafhankelijke ondersteuning in het land. Vaak weten mensen niet dat zij terug kunnen vallen op deze ondersteuning. En als ze het al weten is het voor zorg- en ondersteuningsvragen in de Wmo. Het is daarom zaak om de invoering te versnellen zodat
onafhankelijke cliëntondersteuning straks uitgaat van een levensbrede en integrale benadering dus ook vragen over werk & inkomen van cliënten van gemeenten én UWV. Dit schrijft de LCR aan alle bewindslieden van Sociale Zaken, Onderwijs, Binnenlandse Zaken én Volksgezondheid.
Lees verder
Geschilbeslechting sociaal domein kan goed uitpakken als…
Vrouwe-Justitia-SHS_559570993

Een cliënt van de gemeente krijgt een beschikking over het aantal uren hulp dat hij kan verwachten. Daar is de cliënt het mee eens. Een zorgaanbieder komt de hulp leveren, maar die hulp is niet goed. Wat dan? Bezwaar aantekenen tegen die geleverde zorg kan nu nog niet. Daar moet de integrale geschilbeslechting sociaal domein onder andere in gaan voorzien. 


Lees verder
Cliënt in Beeld-prijs 2018 'Hoezo zelfredzaam'? Ding mee!
CIB-prijs2018-hoezo-zelfredzaam-shutterstock_296256077Cliënten moeten van alles doen om aan het werk te komen of een uitkering aan te vragen of te behouden. Lang niet alle cliënten zijn zelfredzaam. Ze verdwalen in de regels, worstelen met digitale aanvragen en weten soms niet wat ze moeten doen om hun verplichtingen na te komen. Heeft u met uw raad of organisatie aan beleidsmakers en uitvoerders laten zien dat mensen de weg naar ondersteuning niet altijd kunnen vinden? Of kent u iemand die dat heeft gedaan? Dan moet u zeker meedingen naar de Cliënt in Beeld-prijs 2018. Klik: lees meer en stuur uw voordracht in!

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Beschut aan de bak

E-magazine
Vraag en antwoord