Samenstelling LCR


Dagelijks bestuur
 Onafhankelijk voorzitter
 Mevrouw A. Asante
 Vicevoorzitter
 De heer B. de Bart
 Penningmeester De heer J. Sprenkels
 Secretaris Mevrouw S. van LaarZetelverdeling

Klik voor: actuele samenstelling van de Landelijke Cliëntenraad

• Landelijke cliëntenorganisaties:
- Vakcentrale voor Professionals (VCP)/Christelijk Nationaal Vakverbond
  (CNV),
- Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

  (voorheen CG-Raad / Platform VG) namens cliënten chronische ziekte en lichamelijke
  beperking
- Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  (voorheen CG-Raad / Platform VG) namens cliënten VG,

- KBO-PCOB - Samen sterker voor Senioren,
- FNV ( Federatie Nederlandse Vakbeweging), 
- Vertegenwoordiger Organisaties van Minderheden (SMN/ IOT),
- MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.


• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie:

- Cliëntenraden G4,
- Vertegenwoordiger van Dak- en Thuislozen,

- Vereniging Mobility

 

• Vertegenwoordigers van centrale cliëntenraden bij UWV en SVB:
- 3 vertegenwoordigers per centrale cliëntenraad.

 
Laatst gewijzigd op 03 maart 2020 10:44:08
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
LCR @ttenties ontvangen?