Wwb (archief)


2014

• Eerste Kamer stel kritische vragen over voorstel Wet Maatregelen WWB (7 maart 2014)

• Wetsvoorstel maatregelen WWB: wat er nog mist (5 februari 2014)
• Klemmend beroep op Tweede Kamer: let op zorgplicht bij maatregelen WWB (17 januari 2014)


2013

• 'Maatregelen Wwb' zet verhouding tussen uitvoering en burger op scherp (10 december 2013)

• Wetsvoorstel voor maatregelen Wwb is een gedrocht (26 november 2013)

• LCR-brief TK Algemeen Overleg Wwb-onderwerpen (30 mei 2013)


EXTRA DOSSIER 2011-2012: aanpassing WWB-verordeningen

De LCR biedt cliëntenraden: Tips & aandachtspunten bij aanpassing Wwb-verordeningen

De LCR heeft een analyse aanscherping Wwb opgesteld. Hierin aandacht voor samenvoegen WWB en WIJ, aanscherpen gezinsbijstand en huishoudinkomentoets, tegenprestatie naar vermogen, beperking verblijfsduur buitenland, allenstaande ouders in de WWB, normering inkomensgrens, verordeningsplicht participatie schoolgaande kinderen en inkomen uit studiefinanciering. 

Documenten opgesteld door StimulansZ:

• Analyse wetswijziging Wwb

• Modelteksten wijziging Wwb en samenvoeging WIJ

• Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

• Modelbrief voor UWV over opleggen zoekperiode voor jongeren


2011

2011 LCR - brief EK wetsvoorstel aanscherping WWB (12 december 2011)

2011 LCR - brief TK AO WWB over Divosa monitor en langdurigheidstoeslag (28 november 2011)

2011 LCR - brief EK aanscherping WWB (17 november 2011)

2011 LCR - Analyse aanscherping WWB (7 november 2011)

2011 LCR - brief TK aanscherping WWB (3 oktober 2011)

2011 LCR - Postionpaper WWB tbv hoorzitting (3 oktober 2011)

2011 LCR - brief TK aanscherping WWB (16 september 2011)

2011 LCR - brief TK aanscherping WWB (8 juli 2011)

2011 LCR - brief TK uitbreiding huisbezoek (Wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek) - (8 juli 2011)


2010
2010 LCR - brief TK AO WWB onderwerpen, evaluatie Wet WIJ en 
                  tegenprestatie voor een WWB-uitkering (13 december 2010)

2010 LCR - brief TK AO Handhaving (4 november 2010)
2010 LCR - brief TK AO WWB onderwerpen I-deel en budget
                   (7 september 2010)

2010 LCR - brief TK AO WWB onderwerpen tussenevaluatie experiment 
                  bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB
                  (22 februari 2010)

2009
2009 LCR - brief aan EK over WIJ (25 juni 2009)

2009 LCR - mailing cliëntenraden aanvullende bijstand bij onvolledige AOW
                  (8 mei)

2009 LCR - brief aan TK over hoofdlijnen wetgeving onvolledige AOW (8 april)

2009 LCR - brief aan TK wetsvoorstel Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
                  (16 januari)


2008
2008 LCR - brief aan TK verbetering arbeidsmarktpolitie alleenstaande ouders
                  (27 oktober)

2008 LCR - brief aan TK wetsvoorstel participatiebudget (19 september)

2008 LCR - brief aan TK inzake arbeidsinschakeling alleenstaande ouder met
                  kind jonger dan vijf jaar (19 september)

2008 LCR - brief aan TK inzake deregulering langdurigheidstoeslag en 
                  uitbreiding categorale bijstand (4 september)

2008 LCR - brief aan TK reactie op Vazalo (26 mei)
2008 LCR - brief aan TK over werkleerplicht jongeren tot 27 jaar (14 april)


2007
2007 - Infokaart cliëntenparticipatie Wwb

2007 LCR - brief aan TK onderzoek evaluatie clientenparticipatie WWB
2007 LCR - brief aan TK inzake recht op bijstand bij verblijf in buitenland

Laatst gewijzigd op 08 november 2014 22:23:39
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.