Wajong (archief)


2013
LCR: hoe gaat het één jaar na de aanscherping van de ziektewet
(AO Arbeidsongeschiktheid - 3 oktober)


2011

2011 Test: hoe staat het met uw kennis over de Wajong (29 juni)

2011 Antwoorden Test - De waarheid over Wajongeren (29 juni)


2009

LCR - brief aan TK wetsvoorstel wijziging Wet Wajong (13 maart)

LCR - brief aan TK wetsvoorstel wijziging Wet Wajong (19 januari)

2008
LCR - brief TK bij notitie vergroten part. jongeren met beperking
                  (27 juni)

SZW - brief participatie jongeren met een beperking (30 mei) 
SZW - notitie participatie jongeren met een beperking (30 mei)


2007
TNO - rapport toename gebruik Wajong
SER - advies Wajong Meedoen zonder beperkingen
                  (inclusief samenvatting)

LCR - brief aan TK  kabinetsstandpunt participatie jongeren met
                  een beperking

LCR - brief aan SER commentaar op conc.advies participatie 
                  jonggehandicapten

Laatst gewijzigd op 08 november 2014 22:28:40
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.