SUWI (archief)


2013

• Dienstverlening van overheid moet voor iedereen bereikbaar blijven (AO SUWI 9 oktober 2013)

• LCR - brief TK over functioneren werk.nl (18 maart 2013)


2012

• LCR - Brief TK wetswijziging SUWI (27 januari 2012)

      

2011

LCR - Brief TK Wijziging Wet SUWI o.a. digitale dienstverlening (24 november 2011)

LCR - Brief AO TK taakstelling SZW domein - subsidiestop RWI (4 april)

LCR - Brief AO TK taakstelling SZW domein (31 maart)

LCR - brief TK SUWI onderwerpen (19 januari)


2010

LCR - brief TK SUWI onderwerpen (12 februari)


2009

LCR - brief TK SUWI onderwerpen (4 februari)

 

2008

LCR - brief aan TK tbv plenaire behandeling voorstel wetswijziging
SUWI/perspectief client (24 oktober)

LCR - Inbreng TK bij ronde tafelgesprek over werkbedrijf
(10 september)

LCR - brief aan TK voorstel wetswijziging SUWI/perspectief client
(4 september)

LCR - brief aan TK SUWI-onderwerpen (24 juni)
LCR - brief aan Min SZW conceptvoorstel wetswijziging SUWI
(7 maart)

Stratus - Klantgerichtheidsmeting SUWI keten werkzoekenden
2e helft 2007 (28 januari)

LCR - brief aan TK over kabinetsreactie evaluatie SUWI (18 januari)

LCR - Brief TK Wijziging Wet SUWI o.a. digitale dienstverlening (24 november 2011)

LCR - Brief AO TK taakstelling SZW domein - subsidiestop RWI (4 april)

LCR - Brief AO TK taakstelling SZW domein (31 maart)

LCR - brief TK SUWI onderwerpen (19 januari)

   

2007     
LCR - brief aan TK reactie 12e voortgangsrapportage SUWI

                 

Programmaraad voorheen Algemeen Keten Overleg (AKO)
2008 LCR - reactie op ketenprogramma 2009 (29 september)
2008 Afspraken cliëntenparticipatie
2008 Eerste tertiaal verslag AKO
2008 LCR - reactie op concept ketenprogramma 2009 (4 juli)

2007 Astri - eindrapport klantgerichtheid in de keten
Laatst gewijzigd op 08 november 2014 22:39:00
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.