Re-integratie (archief)


Arbeidsparticipatie

2011 LCR - brief AO arbeidsmarktbeleid (11 maart)

2010 LCR - brief aan TK inzake actieplan jeugdwerkloosheid (5 februari)

2010 LCR - brief aan TK arbeidsparticipatie ouderen (3 februari)

2008 LCR - Inbreng TK bij ronde tafelgesprek over werkbedrijf (10 september)
2008 LCR - brief aan TK participatiefonds (11 april)

2007 LCR - brief aan RWI over werk


Re-integratie
2010 LCR - brief aan RWI Tweede reactie op advies en handreiking zelfsturing
(19 november)

2010 LCR - brief aan RWI Reactie op advies en handreiking zelfsturing
(27 oktober)

2010 LCR - brief aan TK re-integratieonderwerpen (IRO ed) (4 april)

2009 LCR - brief aan TK over herzien inkoopkader re-integratiediensten (9 oktober)

2009 LCR - inbreng bij Rondetafelgesprek inkoopkader (7 oktober)

2008 LCR - brief aan TK over plan van aanpak re-integratie (14 november) 2008 LCR - brief aan TK over wetsvoorstel participatiebudget (19 september)
2008 LCR - brief aan TK over re-integratie (1 april)
2008 LCR - brief aan TK kabinetsstandpunt re-integratie (22 februari)

2008 LCR - Inbreng TK bij ronde tafelgesprek over werkbedrijf (10 september)2007 LCR - brief aan RWI over advies re-integratie zieke werknemers aan RWI

Goede voorbeelden herbeoordeelde WAO'ers aan minister De GeusLaatst gewijzigd op 08 november 2014 22:40:38
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.