Participatiewet


Vanaf 2008 hebben verschillende kabinetten toegewerkt naar een Wet werken naar vermogen (WWNV). Kort na de val van kabinet Rutte I is het wetsvoorstel WWNV geschrapt. Het kabinet Rutte II heeft een voorstel neergelegd ter vervanging van de WWNV: de Participatiewet.
Omdat de Participatiewet wel is gebaseerd op de WWNV vindt u hieronder alle stukken over de Participatiewet én de WWNV.


2013

• Wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet is gewoon nog niet af (19 december) met:

- Cases: geen sluitend aanbod van Participatiewet, WMO en WLZ na 2015


Cliëntentoest Participatiewet (8 augustus)

Bijlage cliëntentoets Participatiewet (8 augustus)

LCR: hoe gaat het één jaar na de aanscherping van de ziektewet (AO Arbeidsongeschiktheid - 3 oktober)
LCR - brief TK ondersteuning verstandelijk gehandicapten bij decentralisatie (28 maart 2013)
LCR - Koepel Wmo-raden reactie op 'decentralisatiebrief' Plasterk (19 februari 2013)
LCR - brief TK reactie op contourenbrief Participatiewet (24 januari 2013)

2012
• LCR - brief TK bijlage bij reactie op voorstel invoeringswet WWNV (13 april 2012)
• LCR - brief TK reactie op voorstel invoeringswet WWNV (13 april 2012)
• LCR - brief TK samenhang Wmo en WWNV (12 april 2012)
• Bijlage bij brief LCR TK wetsvoorstel Werken naar vermogen (20 maart 2012)
• LCR - brief TK Wetsvoorstel Werken naar vermogen (19 maart 2012)
• Positionpaper LCR over WWNV (15 maart 2012)

• Cases LCR over WWNV: het persoonlijke verhaal (9 maart 2012)


2011
• Artikel Sociaal Bestek van Branko Hagen (LCR) met een analyse van de gevolgen van de WWNV (september 2011)
• LCR - bijlage bij reactie op hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen (17 mei 2011)
• LCR - reactie op hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen (17 mei 2011)
• LCR - brief Tweede Kamer AO arbeidsmarktbeleid (11 maart 2011)

2009
• LCR FNV AbvaKabo CG-Raad brief over pilots WSW aan minister en staatssecretaris (8 september 2009)
• LCR - brief pilots commissie De Vries 'Werken naar vermogen' (4 maart 2009)
• LCR - bijlage bij brief pilots commissie De Vries 'Werken naar vermogen' (4 maart 2009)
• LCR - brief aan staatssecretaris over WSW-advies commissie De Vries
(4 februari)


2008

• LCR - Persbericht in reactie op rapport Wsw van de commissie fundamentele herbezinning Wsw (9 oktober)
• Commissie fundamentele herbezinning Wsw - rapport 'Werken naar vermogen' (9 oktober)


Laatst gewijzigd op 08 november 2014 23:09:11
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.