Minimabeleid (archief)


2013

• LCR brief TK Armoede en schuldenbeleid (21 november 2013)

• LCR TK brief AO armoede- en schuldenbeleid (7 juni 2013)


2012

• LCR - brief TK protocol voor huisbezoek (Wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek) - (19 januari 2012) 


2011

• LCR - brief TK uitbreiding huisbezoek (24 november 2011)

• LCR - brief TK Armoede en schuldhulpverlening SCP (22 september 2011)

• LCR - brief TK uitbreiding huisbezoek (Wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek) - (8 juli 2011)

• LCR en Sociale Alliantie: armoedebrief
• LCR - brief TK Armoede en schuldhulpverlening (25 januari 2011)


2010

• LCR - brief TK actieplan jeugdwerkloosheid (05 februari 2010)

• LCR - brief TK actieplan jeugdwerkloosheid (05 februari 2010)

 

2009

• LCR - brief TK Armoede en schuldenproblematiek (28 augustus 2009)

 

2008
• LCR - brief TK Armoede en schuldenproblematiek (7 november 2008)

• LCR - bijlage koopkrachtontwikkeling bij brief 7 november
• LCR - brief TK langdurigheidstoeslag-bijzondere bijstand (4 september 2008)
• Stimulansz -  handreiking gemeentelijk armoedebeleid
• LCR - brief TK langdurigheidstoeslag-bijzondere bijstand (5 juni 2008)
Laatst gewijzigd op 12 november 2014 10:11:47
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.