Cliëntenparticipatie (archief)


Cliëntenparticipatie algemeen


2012

2012 LCR Cliëntenparticipatie 2.0 (artikel in Sociaal Bestek door Branko Hagen)

 

Ketenbrede cliëntenparticipatie
Na de tweede evaluatie SUWI moeten gemeenten en UWV in 35 arbeidsmarktregio's samenwerken op het terrein van arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering. Gemeentelijke cliëntenraden en regionale UWV-raden doen er goed aan om te gaan samenwerken om invloed uit te kunnen oefenen op het regionale arbeidsmarktbeleid.  Meer informatie lezen over de samenwerking tussen gemeenten en UWV? Ga dan naar de website Samen voor de klant.

Meer weten over de historie van ketenbrede cliëntenparticipatie? 
Klik hier voor het archief Dossier Cliëntenparticipatie.


2010

• 2010 - Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO
• 2010 LCR - brief cliëntenparticipatie werkpleinen (12 februari 2010)


2009

• LCR - Visie op cliëntenparticipatie

• RWI - Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen

• LCR - voor SZW; Nota Fonds Ondersteuning Opleiding en Training voor Cliëntenraden in de Sociale Zekerheid (FOOT)

• LCR- en Regioplan-onderzoek Cliënt betrokken dienst tevreden


2008

• LCR - Reactie inrichtingsplan vernieuwde cliëntenparticipatie UWV (7 augustus)
• LCR - Advies vernieuwde cliëntenparticipatie UWV (22 april)

 

2007

2007 LCR - brief aan TK onderzoek evaluatie clientenparticipatie WWB

 

Ketenbrede cliëntenparticipatie
Vanaf 2009 moeten UWV/CWI en gemeenten cliënten geïntegreerde dienstverlening gaan leveren op de Werkpleinen. Gemeenten en UWV/CWI moeten hierover op lokaal niveau gezamenlijk afspraken maken. De Werkpleinen zijn dus hèt loket voor de werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Dan kan en mag cliëntenparticipatie niet ontbreken. UWV en gemeenten moeten dit samen regelen. Cliëntenraden doen er goed aan om al in een vroeg stadium invloed uit te oefenen. Daarom zijn er verschillende bijeenkomsten gepland om cliëntenraden beter toe te rusten en de discussie op gang te brengen hoe cliëntenparticipatie het beste geregeld kan worden. Klik hier voor een overzicht van bijeenkomsten. Meer informatie lezen over de samenwerking tussen gemeenten en UWV/CWI? Ga dan naar de website Samen voor de klant.

 

2010 - Eindrapportage nulmeting cliëntenparticipatie
2009 LCR - brief aan TK over Handreiking Cliëntenparticipatie
RWI
 - Voorbeeldbrief Gemeenteraad over Locatie voor Werk en Inkomen
Zes vragen inzake LWI t.b.v. wethouder, sociale dienst, 
                              districtmanager UWV of CWI

2008 - Infokaart algemeen - 10 aandachtspunten cliëntenparticipatie

2008 - Verslag landelijke discussiebijeenkomst ketenbrede 
            cliëntenparticipatie april

2008 - vervolgnota ketenbrede cliëntenparticipatie
2007 - discussienota ketenbrede cliëntenparticipatie

  Laatst gewijzigd op 08 november 2014 23:03:05
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
LCR @ttenties ontvangen?