Arbeidsadviseur (archief)


De LCR doet een laatste poging tot behoud onafhankelijk arbeidsadviseur
Op 7, 8 en 9 december 2010 behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van SZW. Het nut en de noodzaak van hun onafhankelijk advies is in de afgelopen zes jaar meer dan voldoende bewezen. De staatssecretaris is ook overtuigd van hun toegevoegde waarde en heeft een werkzoekende naar de arbeidsadviseur verwezen.
De LCR heeft op 3 december 2010 per brief verzocht om financiële middelen vrij te maken voor het behoud van de onafhankelijk arbeidsadviseur.
Voor deze brief klik hier.

Brief LCR aan de Tweede Kamer voor behoud onafhankelijk arbeidsadviseur

Als het aan de minister ligt verdwijnt de onafhankelijk arbeidsadviseur aan het eind van dit jaar. Daarmee dreigt een zeer succesvolle en door cliënten hooggewaarde dienstverlening te verdwijnen. De tijd begint te dringen voor het handhaven van de kwaliteit van dienstverlening.

Daarom heeft de LCR op 7 september 2010 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om te pleiten voor het behoud van de onafhankelijk arbeidsadviseur.

Voor deze brief klik hier.

Als bijlage bij deze brief is een samenvatting van het rapport 'Wat vraagt de klant' meegestuurd. Voor de samenvatting klik hier.

Wat vraagt de klant
Op 12 mei 2010 heeft Jan Laurier, lid van de stuurgroep arbeidsadviseur, een onderzoek overhandigd aan Hans Spekman, Tweede Kamerlid voor de PvdA. TNO heeft in opdracht van de stuurgroep onderzocht aan wat voor soort informatie (toekomstige) klanten in de sociale zekerheid behoefte hebben en ook of zij weten waar zij deze informatie moeten halen.


Conclusies: Meer dan 85 procent van de mensen met en zonder baan weet waar zij moeten aankloppen voor een uitkering en/of hulp bij het vinden van (ander) werk. Zij zijn over het algemeen ook tevreden over UWV en de sociale diensten. Maar liefst 90 procent vindt echter dat zij ook onafhankelijke informatie en advies moet kunnen krijgen. Omdat zij:

  • zelf het heft in handen willen kunnen nemen als zij op zoek moeten naar (ander) werk
  • goed voorbereid bij UWV of sociale dienst willen verschijnen

  • de verkregen informatie achteraf nog eens willen checken (second opinion)

  • willen onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om aan het werk te komen of te blijven

Voor het volledige rapport klik hier

Ander belangwekkend informatiemateriaal en eerder gepubliceerde LCR-brieven en -adviezen zijn te vinden in het archief dossier Adviseur. Klik hier.

 

2003 Advies werkherkansingsadviseur
2003 LCR -  brief reactie op UWV-VNG-reactie werkherkansingsadviseur
2003 SZW - brief verkenning werkherkansingsadviseur

Evaluaties Arbeidsadviseur

2009 - TNO jaarrapportage

2009 - TNO tabellenboek 4e kwartaal

2009 - TNO Klantonderzoek tabellen 2009

2009 - TNO halfjaarrapportage

2009 - tabellenboek 2e kwartaal

2008 - TNO Jaarrapportage

2008 - TNO tabellen klantonderzoek

2008 - TNO tabellenboek 4e kwartaal

2008 - TNO Halfjaarrapportage

2008 - TNO tabellenboek klantencontacten 2e kwartaal
2008 - TNO kwartaalrapportage 1e kwartaal
2008 - TNO tabellenboek klantencontacten 1e kwartaal

2008 - TNO tabellen klantonderzoek 1e halfjaar
2007 - TNO Jaarrapportage
2006 - TNO-Arcon Eindevaluatie
2006 - TNO rapportage september-december
2006 - LCR-UWV-Divosa-CWI brief aan minister bij eindevaluatie
2005 - TNO rapportage tussenevaluatie 2005
2005 - TNO rapportage tot juni
2005 - Tussenevaluatie UWV arbeidsadviseur aan ministerLaatst gewijzigd op 08 november 2014 23:12:05
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.