Archief dossier Goede Raad


Klik op een van de submenu's:
• Informatiemateriaal
• Nieuwsbrief online
• Goede voorbeelden
• Ambassadeurs
• Info uit bijeenkomsten

Over het project Goede Raad op het werkplein
De LCR heeft het project 'Goede Raad op het werkplein' opgezet om cliëntenraden te ondersteunen én te informeren over het ontwikkelen van cliëntenparticipatie op de werkpleinen. Het project is officieel op 31 december 2010 beëindigd. Het materiaal van Goede Raad blijft wel beschikbaar op dit deel van de LCR-site.

Waarom
Vanaf 2009 moeten het UWV en de gemeenten en hun cliënten gaan samenwerken op de werkpleinen. Er komt één loket voor alles wat met werk te maken heeft, één loket voor zowel werkzoekenden als uitkeringsgerechtigden.
Gemeenten en UWV werkbedrijven moeten hierover op lokaal niveau gezamenlijk afspraken maken. Ook moet er cliëntenparticipatie rond de werkpleinen worden georganiseerd. Daar zijn UWV en gemeenten samen verantwoordelijk voor.

Omslag
Cliëntenraden doen er goed aan om zich te informeren over de ontwikkelingen en actief betrokken te zijn bij de invulling van de cliëntenparticipatie op de werkpleinen. Dit alles vraagt niet alleen een omslag van die organisaties, maar ook van cliëntenraden. Die krijgen te maken met nieuwe taken zoals de beoordeling van jaarplannen van de 100 werkpleinen en ook de vormgeving van cliëntenparticipatie.

Handig
Onder het kopje 'Goede Raad' is al het materiaal terug te vinden dat handig is bij het opzetten van cliëntenraden op werkpleinen. Voor vragen kan altijd contact worden opgenomen met de LCR.


Laatst gewijzigd op 10 december 2012 14:19:19
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.