Publicaties over de Participatiewet


Diverse publicaties


LCR-uitgaves

• Handreiking Participatiewet (herziene versie juli 2015, pdf)
• Factsheet: Uitleg over bescherming persoonsgegevens - De cliëntenraad aan zet (pdf)
• Factsheet: Uitleg over VN-verdrag - De cliëntenraad aan zet (pdf)
• Factsheet: Uitleg over cliëntondersteuning - De cliëntenraad aan zet (pdf)

• Factsheet: Uitleg over VN-verdrag en Participatiewet - Informatie voor gemeenten (pdf)

• Factsheet: Cliëntenparticipatie Wsw (pdf)

• Factsheet: Nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet (pdf)


Uitgaves TransitieBureau Wmo

• Handreiking Cliëntondersteuning

• Handreiking gemeentelijk maatwerk


Uitgave Programmaraad samenvoordeklant.nl
• Werkwijzer Tegenprestatie

• Handreiking beschut werken


Publicaties over de Jeugdwet

Gemeenten krijgen er veel taken bij. Eén van die nieuwe taken is het Jeugdbeleid. Hiervoor moet een Beleidsplan Jeugd en een Verordening Jeugdhulp worden gemaakt.
Ieder(in) heeft in september 2014 twee handreikingen en agenda's gemaakt waarmee belangenbehartigers in gesprek kunnen gaan met hun gemeente over het nieuwe jeugdbeleid:

• Handreiking Beleidsplan Jeugd
• Agenda bij Handreiking Beleidsplan Jeugd
• Handreiking Verordening Jeugdhulp
• Agenda bij Handreiking Beleidsplan Jeugdhulp


Publicaties over de Participatiewet

De VNG heeft concepten van modelverordeningen (klik) laten opstellen.

 

Deze modelverordeningen over cliëntenparticipatie zijn gebaseerd op de Participatiewet en de Wet Maatregelen Wet werk en bijstand (Wwb) zoals de Tweede Kamer die in februari 2014 heeft aangenomen. Het betreft twee afzonderlijke wetsvoorstellen, waarbij de Wwb per 1 januari 2015 opgaat in de Participatiewet. Totdat de wetten definitief zijn blijven deze verordeningen in concept.
 Laatst gewijzigd op 05 juli 2015 21:53:15
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
Vraag en antwoord