Films: uitleg Participatiewet


In het najaar zijn bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet. De diverse onderwerpen zijn ook gefilmd. Mensen die de bijeenkomsten niet bij konden wonen, kunnen alsnog de informatie bekijken.
Meer over verordeningen
Re-integratieverordening
Casus Marieke
(klik voor: de powerpoint presentatie Marieke en mogelijke routes)
Casus Marieke in werkgroepen
(klik voor: presentatie Marieke voor deelnemers en voor casus 2: vier routes en tips)
Monitoren van beleid
Opdracht 2 Monitoren van beleid en uitvoering
(klik voor: opdracht 2 Monitoren van beleid)
Evaluatie van de dag


Workshops voorjaar/zomer 2014
In juni-juli 2014 zijn er verschillende LCR-bijeenkomsten over de Participatiewet gehouden waarin Clip/Stimulansz informatie bood over de inhoud van de Participatiewet. Centraal hierbij stond de vraag: Waar kunt u als cliëntenraden invloed uitoefenen op de grote gemeentelijke vrijheid bij de uitvoering van deze wet? Klik voor: complete PowerPoint-presentatie van Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet.
De Koepel Wmo-raden heeft in overleg met de LCR één van de bijeenkomsten gefilmd en omgezet naar enkele informatieve films op basis van inhoud, voorbeelden en onderwerpen. De films treft u hieronder aan met een kleine toelichting. Als u op de link klikt, komt u bij een youtube-film uit.

Film 1: Project Ondersteuning Cliëntenraden bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015.
Met daarin achtergronden, invoering, welke elementen worden geregeld in de Participatiewet, zoals loonkostensubsidie, beschut werken, baangaranties, arbeidsmarktregio's en werkbedrijven.

Film 2: Opdracht casussen nieuwe doelgroepen Participatiewet 1
Film 3: Opdracht casussen nieuwe doelgroepen Participatiewet 2
Wat gaat er veranderen voor twee mensen Pieter en Sabine. Pieter heeft nu een Wwb-uitkering. Sabine een Wajong-uitkering. Klik voor: de beschrijving van de casussen.

Film 4: Maatregelen Wwb
Aan de orde komen: afschaffen categoriale regelingen en hoe werkt de kostendelersnorm.

Film 5: Kostendelersnorm
Problemen die optreden door de kostendelersnorm: wat kunnen gemeenten doen?

Film 6: Maatregelen Wwb
Over geüniformeerde arbeidsverplichtingen, geüniformeerde maatregel en tegenprestatie

Film 7: Opdracht over maatregelen Wwb
Wat vindt u dat er goed geregeld moet worden in de verordening over de Tegenprestatie?

Laatst gewijzigd op 26 mei 2015 14:17:40
LCR @ttenties ontvangen?

Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.