Cliëntenraden aan zet met de ParticipatiewetAllerlei medezeggenschapsraden krijgen te maken met de Participatiewet. Hoe zit het met deze wet? Welke rol krijgen cliëntenraden? Wat moeten zij weten om invloed uit te kunnen oefenen? Hoe zit de wet eigenlijk in elkaar? De LCR heeft alle raden die in aanraking komen met de Participatiewet een breed informatieproject geboden met workshops, een handreiking en factsheets. Het project is inmiddels beëindigd.Van de workshops zijn films (klik) gemaakt die nog steeds te raadplegen zijn. Ook de presentaties (klik) zijn nog te lezen.
De factsheets (klik) zijn uiteraard ook nog altijd te vinden.Lees ook eens deze tips door:
 • Vraag als cliëntenraad budget aan om voorlichting te geven over de Participatiewet.
 • Vraag of de gemeente banen beschikbaar stelt in het kader de baangarantie.
 • Geef een advies over 'de armoede-gelden' van Klijnsma.
 • Faciliteiten voor cliëntenraden: ga eens na wat andere commissies in jouw gemeente krijgen (budget, faciliteiten, vergoeding)?
 • Vraag om vrijstelling arbeidsverplichtingen (regels voor werk) voor leden van de cliëntenraad.
 • Zorg dat 'tegenprestatie' wordt opgenomen in het 'plan van aanpak'.


 • Werk samen met maatschappelijke groepen: dan kun je (mogelijk) eerder je doel bereiken.
 • Zoek als cliëntenraad ook contacten met maatschappelijke organisaties, wijkcentra, voedselbanken, enzovoorts.
 • Kan er een meldpunt voor klachten komen over de verordeningen?
 • Zorg dat mensen hulp bij budgettering kunnen krijgen bij toepassing kostendelersnorm, zoals hulp thuisadministratie.
 • Vraag als cliëntenraad goede voorlichting in de gemeente over de kostendelersnor.
 • Maak gebruik van de sociale wijkteams.


 • Zorg dat gemeente vooraf huishoudens informeert over veranderingen in het huishoudinkomen.
 • Maak actief gebruik van inspreekrecht bij de gemeenteraad.
 • Zoek contact met nieuwe wethouders en raadsleden om actuele zaken te bespreken.
 • Dialoog met de politiek is beter dan discussie.
 • Zoek contact met je achterban via bijeenkomsten.
 • Maak gebruik van internet om je achterban te (leren) kennen.
 • Goede samenwerking betekent dat je als mensen met elkaar werkt.
 • Gemeente moeten zorgen dat ze hun cliënten goed kennen.Laatst gewijzigd op 01 februari 2015 17:39:20
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.