Zorgvuldigheid bij omgang met gegevens burgers ontbreektGemeenten hebben een gebrekkige beveiliging van persoonsgegevens. Cliënten en burgers hebben geen zekerheid dat zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. De Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein brengt daar geen verandering in. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) mist een krachtiger beleid van het Rijk om die zorgvuldigheid af te kunnen dwingen.


Internet

Dat zegt de LCR in reactie op de internetconsultatie over de beleidsvisie. Een internetconsultatie waarvoor organisaties van burgers of cliënten niet officieel zijn benaderd. Verbazingwekkend, stelt de LCR.


Veel vragen

De Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein staat bol van vragen rondom gegevensbeheer. Gemeenten moeten hierop een antwoord geven. Naar de zin van de LCR wordt te veel overgelaten aan gemeenten.

Wie ziet erop toe dat er wel zorgvuldig met gegevens wordt omgesprongen? Welke mogelijkheden zijn er om zorgvuldigheid af te dwingen? En vooral: hoeveel signalen zijn er nodig voordat wordt ingezien dat het tijd is voor wetgeving?


Papieren tijger

De LCR verwijt het ministerie van Binnenlandse Zaken het creëren van een papieren tijger: er worden verwachtingen geschapen die niet kunnen worden waargemaakt.


Download: brief van de LCR aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over de internetconsultatie.(8 april 2014)
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 07 april 2014 20:48:50

Vraag en antwoord